Friday, 24 February 2012

24 februari 2012


Boodschap van de Galactische Federatie van Licht. 24 februari 2012


Uit welke getallen bestaat de factor 33? Ons antwoord is: 1, 3, 11 en 33. Deze getallen hebben een speciale plaats in de structuur van jullie wereld en die getallen zijn vele eeuwen door het licht maar ook door het duister gebruikt, niet alleen in de recente tijd. Als jullie als collectief bepaalde momenten bereiken op je reis, zul je merken dat je veel tekens en symbolen begint te herkennen die er voor jullie zijn neergezet door het licht of door het duister. Als er gewoon een symbool door agenten van het duister in je omgeving is gezet, betekent dat niet een kwade poging om jullie te beheersen of te manipuleren.

Neem bijvoorbeeld de vele tekenen en symbolen die gebruikt worden door jullie geheime genootschappen, inclusief de Illuminati en de

Sunday, 19 February 2012

19 februari 2012


Boodschap van de Galactische Federatie van Licht. 19 februari 2012Jullie willen antwoorden. Laat jezelf even los. Er zijn zich in de volgende dagen bepaalde evenementen aan het ontvouwen die jullie koers van je leven op Aarde zullen veranderen. De massale arrestaties waarover we gesproken hebben, zullen in ernst gebeuren en we willen jullie zeggen om jezelf hiervoor voor te bereiden. We zien enige verstoringen bij strijdkrachten maar niet veel omdat die wezens in bewaring worden genomen en we willen graag iedereen van jullie die zichzelf hebben geïnformeerd over het belang van die gebeurtenissen, om deze informatie wijd en zijd te verspreiden en dus ook aan anderen de relevantie ervan te leren.

Kijk uit naar het begin van die arrestaties die heel spoedig zullen beginnen. Onze Aarde bondgenoten zitten op hun plek en zijn voorbereid om dat massale

Saturday, 18 February 2012

18 februari 2012


Boodschap van de Galactische Federatie van Licht. 18 februari 2012Er zijn veel programma’s die spoedig onderweg zullen zijn, en door deze programma’s zal de mensheid als één worden samengebracht. Er zullen veel verschillende programma’s gelanceerd worden en mensen van over de hele wereld en van alle rangen en standen in het leven zullen eraan deelnemen, en zullen zoveel mensen bijeenbrengen wat anders nooit zou kunnen bij andere omstandigheden. Dus zien jullie hoe belangrijk deze programma’s zullen worden voor jullie wereld, op veel verschillende niveaus.

Ze zullen niet alleen de vitale reiniging beginnen van heel jullie wereld, van haar vervuiling en andere belangrijke taken maar ook de schade herstellen die

Thursday, 16 February 2012

16 februari 2012


Boodschap van de Galactische Federatie van Licht. 16 februari 2012We hebben jullie zachtjes manieren gebracht voor een groter begrip en om te helpen bij het vergemakkelijken van leren en voor de uitbreiding van jullie bewustzijn. We konden ook negatieve wezens opsporen die in staat waren om bepaalde mensen te beïnvloeden en die zwakte in een specifiek persoon konden opsporen en die manieren uitvonden om ze op die manier te beïnvloeden. Als we toestemming krijgen zullen wij van de Galactische Federatie van Licht er voor zorgen dat deze invloed abrupt eindigt, en we hebben speciaal getraind personeel om met deze negatieve wezens om te gaan en ze uit jullie sfeer te verwijderen.


Wat iemand alleen maar hoeft te doen is ons toestemming verlenen door hardop of in zichzelf woorden uit te spreken zoals: ‘Ik beveel dat alle negatieve buitenaardsen, negatieve aardsen en negatieve entiteiten om mijn persoonlijke sfeer, maar

Monday, 13 February 2012

13 februari 2012


Boodschap van de Galactische Federatie van Licht. 13 februari 2012Tegenstand is de uitdaging die velen van jullie vandaag onder ogen zien. Een obstakel is op jullie pad gezet en we zien velen van jullie de keus maken om dat te verwijderen en om door te gaan met je dienst, helder van hoofd en je niet laten afschrikkend door de huidige verwarring en werkstilstand. Er zijn mensen die wilden afwijken van hun koers en om dit obstakel heen wilden gaan door een nieuw pad voor zichzelf te verzinnen. We begroeten jullie ook omdat we je altijd verzekerd hebben dat we iedere keus die je maakt eren en respecteren. Alle paden zullen uiteindelijk naar het licht leiden, er kan geen andere manier zijn, en deze mensen zullen ook hun pad vinden via het nieuwe spoor waar ze langs gaan.

We willen in deze tijd met jullie, onze toegewijde Lichtwerkers, bespreken wat jullie allemaal voor geweldig werk doen. Wij zien jullie allen enorme inspanningen doen om jullie opdracht te vervullen en wij zeggen bravo voor jullie pogingen om vol te houden in het gezicht van nooit eindigende problemen en testen door jullie kracht en

Sunday, 12 February 2012

12 februari 2012


Boodschap van de Galactische Federatie van Licht. 12 februari 2012Kunnen jullie echt zeker zijn waar deze boodschappen vandaan komen? We zien velen van jullie in deze tijd zich afvragen of deze en andere gelijksoortige communicaties wel waar en accuraat zijn en we vragen jullie in deze tijd alleen met wat, in deze communicaties, resoneren jullie niet? Vibreren onze woorden niet met de vezels van liefde en licht? Stralen deze woorden geen tonen van schoonheid, vrijheid of hoop uit?

Verzekeren deze woorden jullie niet van jullie ongelooflijke toekomst die jullie opwacht even verderop? Welk deel van deze transmissies resoneren

Saturday, 11 February 2012

11 februari 2012

Greg Giles met een boodschap van de Galactische Federatie van Licht.  Op 11 februari 2012
Jullie kunnen alles doen wat je wilt als je hier (op Aarde)komt. Jullie kunnen alle dingen doen die je gepland had voordat je begon met je frisse incarnatie of je kunt het allemaal schrappen en een nieuw spoor beginnen dat nog moet opvlammen. Vóór deze aardse incarnatie maakten jullie een kaart voor de weg die je door veel bochten en draaiingen heen zou brengen, die om lessen en avonturen zouden spiralen en hoopvol langs een paar prettige ervaringen, maar aan het eind ervan zou je meegenomen worden naar een plaats waar je wat serieus werk ging doen. Als je deze woorden leest dan ben je een van de gelukkigen die hun pad door het labyrint van keuzes hebben gevonden om in het licht op te duiken van je goddelijke bedoeling. We groeten je voor de succesvolle opbouw van je lange zoektocht door het doolhof van het drie dimensionale leven.

Friday, 10 February 2012

10 februari 2012

Greg Giles met een boodschap van de Galactische Federatie van Licht op 10 februari 2012
Ik hoop dat je dit voor waarheid houdt. Er zal een lange serie veranderingen komen voor jullie wereld die beginnen met de arrestaties van de leiders van de duistere cabal, en de veranderingen zullen verreikend zijn en die veranderingen zullen veel manieren van jullie huidige leven betreffen. We voelen dat velen van jullie deze woorden lezen, maar we voelen ook dat er tussen jullie er zijn die twijfelen, degenen tussen jullie die de waarheid van deze woorden wantrouwen. We zeggen je ga naar je instinct, omdat jullie intuïtie je beter zal gidsen door deze moeilijke tijden. Velen van jullie eisen in deze tijd een bewijs en het is een massief bewijs dat jullie niet zullen krijgen, omdat er veel verschillende belangen van bewijs zijn die ieder van jullie verlangt, en er zijn ook verschillende belangen die ieder persoon wil hebben, en er zijn ook verschillende belangen die ieder persoon wil over de zaak van een  onderwerp en hoe veel van de informatie alreeds bekend is aan deze specifieke persoon. Dus zien jullie hoe het overhandigen van bewijs op een zilveren schotel geen uitvoerbare optie is.

Thursday, 9 February 2012

9 februari 2012

Greg Giles met een boodschap van de Galactische Federatie van Licht op 9 februari 2012
Telepathie is het middel waarmee de ascenderende(opstijgende) leden van de mensheid in de toekomst zullen communiceren. Jullie hebben de keuze of je nu verbaal wenst te communiceren of telepathisch, afhankelijk van met wie je communiceert, maar we zeggen je dat je met veel verschillende soorten wezens zult spreken en niet alle wezens zijn in staat om verbaal met jullie te communiceren en er zijn ook serieuze beperkingen van taalgrenzen. Als iemand telepathisch communiceert, dan is hij of zij in staat  om voordeel te hebben van een ingebouwde vertaal technologie waardoor je in staat bent om makkelijk elke taal in dit universum te interpreteren, net zo als iemand met je spreekt in je eigen aangeboren taal.

Monday, 6 February 2012

6 februari 2012

Greg Giles met Boodschap van Paul van de Galactische Federatie van Licht op 6 februari 2012


De schaduw gaat helemaal over de regering. Jullie wereld is gedoopt in een duister complot dat jullie huis, jullie geld,  gezondheid en je vrijheid afneemt, als je kunt zien wat jullie als vrijheid beleven. Jullie allemaal, ieder van jullie, zijn gevangenen in een wereld van je eigen schepping, alhoewel er verschillende niveaus van medeplichtigheid in alles zit. Sommigen van jullie zijn vrijwillige deelnemers geweest, andere gedwongen of bedreigde, weer anderen met smoesjes overreed, maar jullie allemaal hebben een ding dat overeenkomt, jullie zijn allemaal gevangenen en je moet wegvluchten van je gevangen nemers als je ooit de zoete lucht van vrijheid weer wilt inademen. En dit is het plan.

Friday, 3 February 2012

3 februari 2012

Greg Giles met een boodschap van de Galactische Federatie van Licht op 3 februari 2012
De wijze waarop de mensheid met hun tijd omgaat in de komende dagen zal beïnvloeden hoe ze de dagen tussen nu en ascentie zullen beleven. Is het omdat veel variabelen op hun plek zitten, dat de mensheid in de positie zit om hun ervaring op veel manieren te veranderen. De verschillende wijzen waarop je de komende dagen kunt beleven, houden niet alleen in als er bepaalde dingen gaan gebeuren, maar hoe deze gebeurtenissen zich ontwikkelen. Als het grootste deel van de mensheid in angst reageert op onze aanwezigheid en op de veranderingen die zijn vastgesteld voor jullie, zal dit natuurlijk de inspanningen van onszelf en van onze Aarde bondgenoten belemmeren. Samen met angst komt er wantrouwen en als de mensen van jullie wereld geen manier kunnen vinden om ons te vertrouwen om jullie te helpen op de vele wegen van progressie, dan worden veranderingen aanzienlijk vertraagd. We zullen niet zo ver gaan te zeggen dat veranderingen dan geheel zullen worden gestopt, omdat deze veranderingen vitaal noodzakelijk zijn voor jullie verheffing en in sommige gevallen zijn deze veranderingen noodzakelijk voor jullie voortdurende overleving. Neem bijvoorbeeld jullie regeringen en de duistere krachten die hen bijna totaal beheersen. Zonder het verwijderen van deze krachten uit hun posities van macht, zou de mensheid grote beperkingen onder ogen moeten zien voor hun vrijheid. De cabal/kliek heeft zeer boosaardige plannen voor jullie allemaal en het is genoeg om te zeggen dat zonder tussenkomst jullie planeet spoedig in een grote gevangenis zou worden gekeerd die door enkele leiders en hun volgelingen zouden worden gerund. 

invocation


Blossom Goodchild -- AN INVOCATION -- 14:02:2014 (Brisbane Hour, Australia). Search for your local time at http://24timezones.com/

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.