Friday, 4 May 2012

4 mei 2012


Boodschap van de Galactische Federatie van Licht, op 4 mei 2012


Jullie kunnen rekenen op disclosure/onthulling van onze aanwezigheid in jullie wereld, omdat dit een zeer belangrijke stap is voor alle veranderingen voor jullie waarover we gesproken hebben.
Zonder dat disclosure plaatsvindt, kunnen veel van die veranderingen niet gebeuren, omdat onze aanwezigheid noodzakelijk is om die vele veranderingen voor jullie te helpen vergemakkelijken die in sommige gevallen enorm ontwikkelde technologieën nodig hebben dan wat jullie heden hier in jullie wereld bezitten.

Wat wij jullie kunnen aanbieden is een totaal nieuw begin met een totaal nieuw stel regels die ieder op jullie planeet de zegeningen laat oogsten van een werkelijk moderne Galactische gemeenschap. Wat jullie heden op jullie wereld hebben zijn technologieën en een stel regels die ingesteld zijn om alleen een select groepje mensen enorm te begunstigen terwijl er zo veel anderen hun leven weg-zwoegen om van dit alles een mogelijke werkelijkheid te maken voor dit selecte kleine aantal.

Onze plannen om dit allemaal te veranderen en een nieuwe structuur tot stand te brengen die jullie allemaal enorm begunstigt terwijl jullie veel meer vrijheid en persoonlijke (eigen) tijd genieten, weg van het werkezelen in de dagelijkse taken(dienst).

invocation


Blossom Goodchild -- AN INVOCATION -- 14:02:2014 (Brisbane Hour, Australia). Search for your local time at http://24timezones.com/

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.