Wednesday 18 March 2015

NL -- Hilarion: Uitnodiging voor een Energie Transmissie op 20 maart (en 21 mrt). 2015


Hilarion:   Uitnodiging voor een Energie Transmissie op 20 maart (en 21 mrt). 2015


Er komt nu een groot gebeuren, een totale zonne eclips (in Nederland gedeeltelijk te zien). We waarderen jullie positieve deelname aan dit gebeuren en we nodigen jullie uit voor een Energie Emanatie als volgend:

 Volgens de hoge hemelsen zal deze groepsemanatie 1 miljoen keer vergroot worden door de Familie van Licht.  Volgens onze ervaring gebeurde deze vergroting ook bij de energie emanatie op de 4de verjaardag van de 3/11 ramp, er was een serieuze aardbeving in 2011 met rond de 20.000 doden.

Onze bedoeling is om een dimensionale ascentie te te promoten van de Aarde en de Kosmos. Dit gebeuren wordt uitgevoerd, zoals hier beneden staat.

  1. Datum en tijd.  20 (en 21 maart – Amerika) om 18:00 uur lokale tijd door 15 minuten uit te zenden(winny: dan is het ook Equinox en begint de Lente)
  1. Deelnemers: Iedereen die de frequentie van de Aarde en de Kosmos wil verhogen om te voldoen aan Ascentie, omdat iedereen die een dergelijke intentie heeft energie kan uitzenden. 
  1. Methode: Om energie uit te zenden ga je mediteren vóór de tijden hierboven genoemd, en door God te danken en te bidden: “Mijn Heer, we zenden energie door die door U, de Heer, wordt gegeven, via ons lichaam voor de bedoeling om dimensionele ascentie te bevorderen van de Aarde en de Kosmos. Dank voor uw hulp.”
  1. Mediteer in deze tijden zonder aan iets te denken.


Author: Taki Chino in Japan

vertaling winny

Friday 18 April 2014

ASCENSION EARTH IS BACK! A Personal Message from Greg Giles

Hello everyone, I hope you have all been well the last few weeks I have been gone. As many of you may have noticed, I deleted my blog and I deleted my Facebook page without any prior notice to any of you and I disappeared into the night. I want you all to know these actions were not conducted willingly. I would never do that to any of you, my trusted friends and everyone who has followed the articles, stories and news events I share here at Ascension Earth. I will not go into detail of what transpired, and I will not discuss the motivations of those who forced me, using violence, to delete all my years of hard work here at my website and also forced me to delete my Facebook page where I have connected to thousands of others who just want to make a positive difference in the world through love, hard work, and peaceful civic duty. I cannot promise they will not force me to delete this website again or once again force me to delete my Facebook page, but it is a wonderful feeling to be back with you all, my friends and family.

For all of you who have wondered why my blog has seen so many drastic changes in format, such as going from a site where I shared my own work as a channel, to a site that shared the work of other channels, to a site that shared content of an admittedly pessimistic view of our current state, to a site that shared content that explored the mysteries and hidden knowledge of our world; I agree with you all, my blog has experienced a whirling carousel of metamorphosis. This is all very easy to explain, and perhaps I should have shown the courage to reveal those reasons to you long ago. You see, these individuals, this group that has been harassing me and stalking me for over 6 or 7 years now, was the underlying cause for each of the changes to the format of this blog. This group uses torture, violence, threats, intimidation, coercion, manipulation and constant harassment to get what they want, and I have personally experienced each of these methods. They have claimed that this blog makes them nervous, that they do not know what I am going to tell you all next. You see, I may know more than I share with you on this blog, but in an offer of peace with these people I keep some things to myself. That is my peace offering to this group, though they appreciate this not, as time and again they demand more, and continuously abuse, menace and harass me. I do not know who they are precisely, or what they refer to themselves as, I wish to be clear about that, and I won't ever speculate here about that subject.

I do want you all to know one thing; do not automatically assume that the people who are stalking me and harassing me and even hurting me do not want you to read the type of content I share here on my blog. What they are concerned with is that I will use my blog to share with you things I have personally experienced, and all their harassment and intimidation and uses of violence were their way to force me to into isolation from all of you. I also wish to make it clear that their harassment will continue whether I delete this blog or not. That I learned this morning, and that is why I decided to relaunch Ascension Earth.

I would greatly appreciate your help in sharing this personal message by using the share buttons below, as I have now completely lost the small viewer-ship this site once enjoyed after years of hard work. I'm looking so forward to discovering what I have missed over the past 3 weeks and I see I have a lot of catching up to do, as so much has happened while I have been away.

It is wonderful to be back with you all again, and I look so forward to getting reacquainted with everyone here and on my Facebook page. For all those who wish to connect on Facebook, I am regularly over my friends limit, and this is the only reason I do not immediately accept a friend request from all those who are of love and peace.

Its wonderful to be back with you all.
Your friend,
Greg Saturday 9 June 2012

9 juni 2012


Boodschap van de Galactische Federatie van Licht, op 9 juni 2012


Wat zou zuivere vitaliteit, jeugd, zin en intentie voor jou en voor je leven betekenen? Wat doen die geschenken voor je en hoe zouden ze de manier veranderen waarmee je dagelijks leeft en werkt? Dit is een vraag die je in deze tijd wordt gesteld, omdat dit een heel gepaste vraag is voor je om er over na te denken omdat dit enkele geschenken zijn die jullie worden aangeboden. We willen graag dat meer van jullie over deze dingen nadenken en je daarop richten om ze zo een werkelijkheid voor je te maken, want zo werkt het en dat al deze dingen mogelijk voor je worden. Wat wij zien voor jullie is een geheel nieuwe manier van leven waarin veel problemen en beperkingen die je heden beleeft, van je leven worden opgetild, en als resultaat zou dat velen van jullie een veel helderder en plezieriger pad nalaten waar je over kunt reizen.

Friday 4 May 2012

4 mei 2012


Boodschap van de Galactische Federatie van Licht, op 4 mei 2012


Jullie kunnen rekenen op disclosure/onthulling van onze aanwezigheid in jullie wereld, omdat dit een zeer belangrijke stap is voor alle veranderingen voor jullie waarover we gesproken hebben.
Zonder dat disclosure plaatsvindt, kunnen veel van die veranderingen niet gebeuren, omdat onze aanwezigheid noodzakelijk is om die vele veranderingen voor jullie te helpen vergemakkelijken die in sommige gevallen enorm ontwikkelde technologieën nodig hebben dan wat jullie heden hier in jullie wereld bezitten.

Wat wij jullie kunnen aanbieden is een totaal nieuw begin met een totaal nieuw stel regels die ieder op jullie planeet de zegeningen laat oogsten van een werkelijk moderne Galactische gemeenschap. Wat jullie heden op jullie wereld hebben zijn technologieën en een stel regels die ingesteld zijn om alleen een select groepje mensen enorm te begunstigen terwijl er zo veel anderen hun leven weg-zwoegen om van dit alles een mogelijke werkelijkheid te maken voor dit selecte kleine aantal.

Onze plannen om dit allemaal te veranderen en een nieuwe structuur tot stand te brengen die jullie allemaal enorm begunstigt terwijl jullie veel meer vrijheid en persoonlijke (eigen) tijd genieten, weg van het werkezelen in de dagelijkse taken(dienst).

Sunday 18 March 2012

18 maart 2012


Boodschap van de Galactische Federatie van Licht, op 18 maart 2012


Ik garandeer jullie dat we het aantal en de kwaliteit van de sightings(=de zichtbare toestellen) van onze schepen gaan laten toenemen. Jullie kunnen op die procedure rekenen omdat we voelen dat het belangrijk is voor de mensen van jullie wereld om ons serieus te gaan zien vóór ons zelf gemaakt begin van onthullingsaankondigingen. Jullie zullen ons aan de hemelen gaan zien overal rondom jullie planeet en we zullen het aantal sightings in de Verenigde Staten ook laten toenemen, omdat dit een belangrijk gebied in jullie wereld is waar jullie je in deze tijd op richten.

We vragen jullie om de video en fotobewijzen van deze sightings door het internet te sturen omdat dit de nieuwsgierigheid van veel mensen zal aanwakkren over wat er aan hun hemelen aan het gebeuren is. Ze kunnen naar antwoorden zoeken en als ze dat doen, zullen ze de gelegenheid hebben om bloot gesteld te worden aan veel meer wat er om hen heen gebeurt. Ga door met je dienst om antwoorden te geven aan deze mensen door te delen wat jij geleerd hebt over van wie deze schepen zijn en waarom wij hier zijn. Het is belangrijk dat die mensen begrijpen dat we hier niet zijn om te veroveren maar we zijn hier om jullie te helpen bij de vele veranderingen die nodig zijn om je ascentie naar de hogere rijken zo gesmeerd mogelijk te vervolgen.

invocation


Blossom Goodchild -- AN INVOCATION -- 14:02:2014 (Brisbane Hour, Australia). Search for your local time at http://24timezones.com/

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.