Saturday, 9 June 2012

9 juni 2012


Boodschap van de Galactische Federatie van Licht, op 9 juni 2012


Wat zou zuivere vitaliteit, jeugd, zin en intentie voor jou en voor je leven betekenen? Wat doen die geschenken voor je en hoe zouden ze de manier veranderen waarmee je dagelijks leeft en werkt? Dit is een vraag die je in deze tijd wordt gesteld, omdat dit een heel gepaste vraag is voor je om er over na te denken omdat dit enkele geschenken zijn die jullie worden aangeboden. We willen graag dat meer van jullie over deze dingen nadenken en je daarop richten om ze zo een werkelijkheid voor je te maken, want zo werkt het en dat al deze dingen mogelijk voor je worden. Wat wij zien voor jullie is een geheel nieuwe manier van leven waarin veel problemen en beperkingen die je heden beleeft, van je leven worden opgetild, en als resultaat zou dat velen van jullie een veel helderder en plezieriger pad nalaten waar je over kunt reizen.

Een van de dingen die wij, de Galactische Federatie van Licht voor jullie kunnen doen in deze gebieden en dat kan door het geschenk van ontwikkelde technologieën, is jullie te helpen je jeugdige verschijning en vitaliteit, sterkte en weerstandsvermogen, je gezondheid, je streven, je vastberadenheid en focus te herstellen. Dit zijn enige attributen van een jonger stoffelijk wezen, en in veel gevallen niet van een ouder of ouder wordend stoffelijk wezen.

Wij hebben de technologieën om dat allemaal te veranderen door vele jaren van je leven weg te halen, terwijl we natuurlijk al je ervaringen, kennis en wijsheid die je vergaard hebt, behouden. Dit is een prachtig geschenk dat we jullie aanbieden in de dagen die komen en het is geheel jullie keuze of je deze geschenken van ons wilt accepteren of niet.

Jullie gezondheid kan relatief makkelijk worden hersteld, en brengt de essentiële stukken van je leven terug voor je stoffelijke voertuig dat slijtage heeft ervaren door de vele jaren van je huidige incarnatie in het stoffelijke. Het weghalen van die jaren is zoals het terugdraaien van de klok in je leven, terwijl die toch je gekoesterde herinneringen van innige belevenissen en belangrijke lessen bewaart die jullie geleerd hebben. Deze procedure is een hele veilige procedure omdat we zeer hoog gekwalificeerde technici hebben in dit veld die vele jaren ervaring hebben door allerlei soorten wezens in het hele universum te hebben geholpen om hun lichamen terug te brengen naar een leeftijd, waarin zij optimaal functioneren en efficiënter dan in welke periode in hun levenstijd ook, en het maakt niet uit hoe kort of hoe lang die levenstijd is geweest voor hun specifieke soort. Dit is net zo waar voor de menselijke soort beste mensen, en we bieden jullie dit geschenk van de jeugd aan, zonder koorden eraan verbonden, geen kleine lettertjes, geen ‘deals met de duivel’ zeg maar.

En er is niets voor jullie om hier achterdochtig over te zijn. We begrijpen dat er een gebied is in de menselijke psyche dat gelooft dat ‘iets te goed is om waar te zijn’. Wij hebben dit gebied van jullie ‘geloofstelsel’ bestudeerd en we zijn tot enkele conclusies gekomen over waarom sommigen van jullie denken dat jullie ervaring vol met niet-verstelbare beperkingen en grenzen zit. Te zijner tijd, zullen we graag met jullie werken om deze valse ‘geloofstelsels’ van gebrek, beperking, schaarsheid, grenzen, begrenzingen en regels voor jullie te verwijderen en om jullie helderder te laten zien hoe jullie universum en je leven kan zijn, en dit houdt ook jullie stoffelijke lichamen in.

Er is geen reden voor jullie om te verouderen zoals jullie op dit moment van jullie reis dat doen. Veel van wat jullie hier beleven is gewoon deel van de illusie waarmee je instemde om aan deel te nemen, voor jullie huidige incarnatie. Veel van de parameters van je huidige ervaring zal radicaal worden veranderd in de dagen die gaan komen, en wat wij in deze tijd doen is jullie voorbereiden op deze onvermijdelijkheden en deze geschenken die rechtmatig van jullie zijn en altijd van jullie zijn geweest. Dit zijn geen geschenken die ‘ongoddelijk’, ‘onheilig’ of onnatuurlijk voor jullie en jullie soort zijn, helemaal niet. De geschenken van jeugd, gezondheid en vitaliteit zijn geschenken die aan jullie verleend zijn door jullie Schepper die de Schepper is van alle dingen in dit universum.

We zullen eerst zo veel van jullie als we kunnen willen escorteren, over de grenzen van de mindset (het denken dat vastligt) die jij en jullie mensen bezitten dat je verouderen moet op de wijze jullie doen, en moeten lijden aan zulke zwaktes, ziekte, kwalen en ongemakken als jullie ouder worden. Niemand heeft ooit eerder gezegd dat dit het geval moest zijn. Niemand heeft deze wet ooit in steen geschreven en het is geen wet die jij of het menselijke ras moet volgen. We voorzien dat velen van jullie echt gelukkig worden om zulk prachtig nieuws te horen en we delen jullie blijdschap en jeugdige geestdrift bij die mogelijkheden, en we zeggen tegen jullie dat dit geschenk inderdaad van jullie is en dat niets te goed is om waar te zijn in dit hele universum dat wij allen samen delen.

We willen graag in groter detail uitleggen hoe jullie lichamen achteraf zullen worden ingebouwd met jeugd en vitaliteit, kracht en sterkte, en met vermogens om makkelijk alle kwalen, ziekte, virussen en aanvallen af te weren van scherpe/ruwe elementen zoals de straling van jullie zon en zelfs tegen door de mens gemaakte krachten zoals chemicaliën die heden jullie stelsel bombarderen. We zullen met jullie de geschenken delen die we bezitten en blij deze geschenken bieden aan jullie die het menselijk wezen laten opbloeien en de levende bloem laten worden die jullie zijn en altijd zijn geweest op jullie lange reis. Laat ons, jullie broeders en zusters, jullie familie en vrienden, dit prachtige geschenk van de jeugd met jullie delen.

Als jullie ons ontmoeten van aangezicht tot aangezicht of in staat zijn om onze verschijning op andere manieren te zien, zullen jullie onmiddellijk zien dat velen van ons een zeer jeugdige verschijning handhaven en het maakt niet uit hoeveel jaren ervaring we hebben als universele wezens op een reis die net is als die van jullie. Jullie zullen zien, behalve enkele uitzonderingen hier en daar, dat velen van ons, op bijna dezelfde leeftijd verkozen te zijn en deze leeftijd, relatief aan jullie huidige menselijke ervaring zeggen we, zou in de reeks zitten van jullie van onderaan tot midden twintigers. Dit is de leeftijd waarvan wij voelen dat die nogal passend is ook voor jullie ras, omdat dit is waarop jullie menselijke voertuigen, volgens onze studies, werkzaam functioneren en met een piek uitvoering en ook het hoge niveau bereiken van de esthetiek (schoonheid) van de verschijning.

Wij willen graag deze geschenken voor jullie beschikbaar maken zo gauw we kunnen en alhoewel er zoveel dringende zaken in deze tijd hier op jullie Aarde zijn, zijn er ook velen van jullie die lijden aan kwalen en handicap’s en wij willen jullie graag bevrijden van deze problemen zo spoedig als mogelijk is om jullie je reis te laten beleven die gepaster is voor de ervaring. Wat zou je van dit aanbod vinden? Laten jullie vrees, wantrouwen, achterdocht en een hyper voorstelbaar denken je afhouden van het aanvaarden van zo’n geschenk van ons, of zou je dit geschenk van jeugd en vitaliteit, gezondheid, functie, uitvoering en schoonheid accepteren van ons, jullie familie? Wij willen graag jullie commentaar zien over zo’n aanbod, en we zijn geïnteresseerd om jullie conversaties te lezen over de voors en tegens over dit geschenk in jullie online netwerken.

Wij zullen opnieuw de publiek toegankelijke gebieden van jullie online gemeenschappen monitoren, gewoon om statistieken en data bij elkaar te zetten om in deze tijd duidelijk jullie bewustzijn niveaus te begrijpen en om enkele conclusies te verkrijgen over hoe voorbereid jullie zijn voor de presentatie hiervan maar ook van andere geschenken die wij bezitten en we zouden niets liever willen dan die met jullie, onze broeders en zusters van de menselijke familie, te delen. Het maakt niet uit wat jullie kijk op en opinies zijn over deze zaak, we verwelkomen jullie gedachten en opinies te allen tijde, zelfs helpen ons ook de negatieve antwoorden om de noodzakelijke gegevens te verzamelen, voordat we verder gaan met zulke plannen. (Je kunt een commentaar hieronder deze brief zetten via het internet, of als er geen commentaarveld staat onder deze boodschap, kun je dit op mijn blog zetten @

http://ascensionearth2012.blogspot.com.

( Stuur mij geen privé boodschap omdat de Galactische Federatie onze privé mail niet zal lezen omdat zij onze eer en privacy ten alle tijd respecteren.)

We danken jullie opnieuw in deze tijd om deel te nemen aan zulke gesprekken via jullie online gemeenschappen, en we zeggen jullie dat jullie inspanningen ons zeer helpen bij onze missie hier en we helpen jullie eraan herinneren dat alle werk dat zo velen van jullie doen, niet ongewaardeerd blijft en niet onbeloond zal zijn.

Dank jullie opnieuw voor jullie tijd vandaag en we kijken uit naar jullie commentaar en discussies over ons aanbod. Dank jullie en heb een gezegende en prachtige dag.

Wij zijn de Galactische Federatie van Licht.

Zoals gechanneld door Greg Giles


Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Translator: Winny
  

No comments:

Post a Comment

invocation


Blossom Goodchild -- AN INVOCATION -- 14:02:2014 (Brisbane Hour, Australia). Search for your local time at http://24timezones.com/

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.