Friday, 4 May 2012

4 mei 2012


Boodschap van de Galactische Federatie van Licht, op 4 mei 2012


Jullie kunnen rekenen op disclosure/onthulling van onze aanwezigheid in jullie wereld, omdat dit een zeer belangrijke stap is voor alle veranderingen voor jullie waarover we gesproken hebben.
Zonder dat disclosure plaatsvindt, kunnen veel van die veranderingen niet gebeuren, omdat onze aanwezigheid noodzakelijk is om die vele veranderingen voor jullie te helpen vergemakkelijken die in sommige gevallen enorm ontwikkelde technologieën nodig hebben dan wat jullie heden hier in jullie wereld bezitten.

Wat wij jullie kunnen aanbieden is een totaal nieuw begin met een totaal nieuw stel regels die ieder op jullie planeet de zegeningen laat oogsten van een werkelijk moderne Galactische gemeenschap. Wat jullie heden op jullie wereld hebben zijn technologieën en een stel regels die ingesteld zijn om alleen een select groepje mensen enorm te begunstigen terwijl er zo veel anderen hun leven weg-zwoegen om van dit alles een mogelijke werkelijkheid te maken voor dit selecte kleine aantal.

Onze plannen om dit allemaal te veranderen en een nieuwe structuur tot stand te brengen die jullie allemaal enorm begunstigt terwijl jullie veel meer vrijheid en persoonlijke (eigen) tijd genieten, weg van het werkezelen in de dagelijkse taken(dienst).

De modellen waar wij jullie nieuwe stelsel op baseren zijn reeds ingesteld in veel delen van dit universum en hebben gedemonstreerd dat het systemen zijn die werken en de leden van deze gemeenschappen enorm voorspoed kunnen bieden op veel verschillende manieren.

Laat ons deze nieuwe structuur hier in jullie wereld uitvoeren en jullie zullen snel de zegeningen zien die zich voor ieder van jullie manifesteren.

De veranderingen waar wij over spreken zijn groot en zullen een compleet nieuwe manier van denken nodig hebben. Velen van jullie hebben nooit eerder dit soort modernisering en dit niveau van vrijheid beleefd. De veranderingen zullen jullie dagelijkse leven in bijna ieder aspect en op bijna elk moment enorm beïnvloeden.

Dit soort verandering komt niet makkelijk en dit soort verandering komt niet zonder de veren van sommige wezen in de war te brengen(boos te maken) in de gemeenschappen die deze veranderingen beleven. We voorzien dat velen van jullie wereld die ellende gaan ervaren door het eerste instellen van enkele van die veranderingen die hun leven zullen beïnvloeden, en we zullen jullie, onze lichtwerkers opnieuw oproepen je vele gaven te gebruiken om het deze mensen makkelijker te maken om soepeler door die transities te gaan en om in jullie wereld te werken als ondersteunende structuren die de funderingen van jullie gemeenschap zullen her versterken om ze te bekrachtigen door dit hele opnieuw modellerend project heen.

We weten dat jullie dit werk kunnen doen omdat we de geweldige hoeveelheid succes zien die jullie tot nu toe hebben genoten bij de vele taken die jullie in deze wereld geaccepteerd hebben, net zo als bij de missies die jullie hiervoor in andere werelden in dit universum hebben bereikt.

Er is geen probleem waarvan wij voelen dat die te moeilijk voor jullie is en alhoewel het misschien kan lijken dat jullie soms tegen een stenen muur oplopen, vanuit ons voordelig gezichtspunt zien we jullie iedere dag met grote positieve stappen vooruit gaan naar de succesvolle volbrenging van ieder doel dat je opstelt binnen jullie locatie.

Niets van wat deze planeet en haar bevolking heden en in de dagen die komen nog zullen ervaren kon ooit mogelijk gemaakt worden zonder jullie geweldige inspanningen en we willen opnieuw ieder van jullie dankzeggen die daartoe heeft gekozen en de inspanning geleverd heeft om deel te nemen aan onze joint(gezamenlijke) missie om liefde, licht, evenwicht en harmonie te herstellen naar deze planeet die om onze hulp heeft gevraagd.

Wij, de Galactische Federatie van Licht, reizen niet naar werelden om hulp aan te bieden zonder eerst uitgenodigd en gevraagd te worden voor onze hulp. Dit is zeker het geval hier daar jullie planeet, die een levend, ademend en bewust wezen van licht is, heeft gevraagd naar ons ‘verbond in bijstand’ om haar zichzelf te helpen reinigen van alles dat werkt om haar naar beneden te drukken in de lagere dimensies.

We zijn hier in antwoord op haar roepen en onze missie is om mogelijk te maken waar zij om heeft gevraagd, en dat is ascentie en een terugkeer naar haar majesteitelijke plek in de hogere rijken van bestaan van dit universum.

Wij gaan hier niet weg zonder eerst ons doel te hebben bereikt om haar bij deze taak te helpen. We keren onze rug niet naar degenen die onze hulp hebben gevraagd en we zullen nooit een taak loslaten die niet af is of niet succesvol is gemaakt. We hebben vele eonen van ervaring waar we op kunnen steunen en successen van toegewijde, goed getrainde en toegewezen bemanningsleden, en ook technologieën die zo enorm zijn ontwikkeld dat ze voor veel wezens van een 3 dimensionale wereld meer op toverij dan op technologisch werk zouden lijken.

We zeggen tegen jullie dat onze instrumenten technologisch van aard zijn, en ze werden niet gesmeed en geslepen door toverij/magie maar door de innovatie en loutere vastberadenheid van degenen die leden zijn van ons grote verbond dat jullie kennen als de Galactische Federatie van Licht.

Niets dat wij hier zullen brengen en niets dat we met jullie zullen delen, zal van een aard zijn wat je niet veilig en effectief kunt gebruiken, mee werken en jezelf bij kunt handhaven. Met andere woorden we geven aan jullie wereld geen krachten die wij in onszelf bezitten die jullie niet kunnen, niet doen noch zullen bezitten of niet in staat zijn om die te gebruiken tot verbetering van jullie zelf en voor alle wezens om je heen, net zoals wij die op die manier bezitten en gebruiken. (anders vertaald: jullie kunnen ze dus ook gebruiken)

Er zijn veel zaken waar jullie spoedig toe in staat zijn en zullen worden voor een persoonlijk maar ook voor een gemeenschappelijk niveau, en we zullen jullie volledig leren werken met al die technologieën maar ook met de natuurlijke geschenken die jullie zelf bezitten en alleen hoeven te ontwikkelen en naar de oppervlakte van jullie bewustzijn hoeven te brengen.

Velen van jullie zullen totaal verrast worden om de inherente krachten en kwaliteiten te leren van je voertuig en waar jullie persoonlijk maar ook collectief toe in staat zijn. We zullen deze vermogens uit de eerste hand demonstreren en we hebben hoog getrainde bemanningsleden die op de juiste wijze persoonlijk met jullie zullen werken en trainen met deze vermogens en ieder van jullie meester van je menselijke voertuig laten worden.

Ieder van jullie is zoveel meer in staat om dingen te doen waar je nooit aan gedacht hebt die te doen en jullie hebben prachtige verrassingen in petto voor je terwijl je de innerlijke werking en het ongelooflijke ontwerp leert van jullie stoffelijke voertuigen die geschenken zijn van jullie ware Schepper.

Jullie zullen je verbazen over wat je kunt doen na het ontdekken van het bestaan van deze machtige instrumenten en die leren effectief en veilig te gebruiken om de stoffelijke wereld om jullie heen te temmen en die gastvrijer en tot een veiliger plek te maken om meer van jullie reis te genieten.

Dit is wat deze instrumenten die jullie bezitten voor je zullen doen en wij voelen ons geëerd om jullie dat gerei te tonen en jullie ze beter te laten begrijpen en te gebruiken om jullie leven te verbeteren en een betere plek te maken voor jullie allemaal.

Wij hebben eerder naar vele werelden gereisd en we hebben vele andere wezens de instrumenten laten leren die ze reeds in zichzelf hebben. Elke locatie is een prachtige en mooie ervaringen voor hen zoals die voor ons is geweest, we zien de vreugde in hun gezichten van de wezens terwijl ze deze kostbare geschenken ontdekken die ze steeds in zichzelf hadden op hun reis zonder dat velen van hen zich bewust worden van hun bestaan.

We kijken zo uit naar deze belevenis met jullie, onze broeders en zusters van de mensen familie. We kunnen nauwelijks wachten om de blije uitdrukking van verwondering en verbazing te zien op jullie gezichten terwijl je ontdekt of herinnert waar ieder van jullie toe in staat is door de immense krachten die jullie in je ongelooflijke voertuig bezitten waarvan het maaksel uit krachten en vermogens bestaat die ver voorbij liggen van wat jullie heden begrepen in het collectieve bewustzijn van jullie mensen.

Dit zal spoedig veranderen, terwijl jullie een spectaculaire metamorfose ondergaan van een aardse rups naar een majesteitelijke vlinder die op de wieken gaat.

Wij zijn de Galactische Federatie van Licht.

Zoals gechanneld door Greg Giles


Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Translator: Winny
  

No comments:

Post a Comment

invocation


Blossom Goodchild -- AN INVOCATION -- 14:02:2014 (Brisbane Hour, Australia). Search for your local time at http://24timezones.com/

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.