Friday, 2 March 2012

2 maart 2012


Boodschap van de Galactische Federatie van Licht, op 2 maart 2012


Een zeer beperkt plan ontvouwt zich waarbij onze schepen van Galactische Commando’s een rendez-vous zullen hebben met bepaalde leden van jullie gemeenschap maar ook met bepaalde leden van jullie media. Jullie kunnen dit uitleggen als ‘landingen’ en je kunt dat ook niet doen. De term ‘massale landingen’ is van tijd tot tijd door enigen van jullie gebruikt maar wat betekent ‘massa landing’ precies? Wij van de Galactische Federatie van licht hebben veel schepen die in deze tijd rond jullie wereld gaan en we hebben ook veel schepen die in dit zonnestelsel gestationeerd of op patrouille zijn. Als wij al onze schepen tegelijkertijd zouden landen of zelfs maar een groot percentage ervan, kon dat worden gezien als een invasie door degenen die nu nog niet geïnformeerd zijn over onze vredige intentie en door degenen van jullie die zich door de emotie van angst laten opeten.

Onze plannen in de nabije toekomst zijn om met veel uitgezochte individuen van jullie wereld te werken om de nodige taken uit te voeren om jullie planeet te prepareren voor ascentie naar de hogere rijken. We zouden dit deel van die totale operatie niet als “massale landingen” willen beschrijven maar het zal wel nodig zijn om een aantal van onze schepen naar het grondniveau te brengen. We moeten een rendez-vous hebben met degenen die met ons gaan werken en we zullen ook enkele van onze schepen moeten navigeren dichtbij het grondniveau om enkele taken uit te voeren die essentieel zijn voor de vooruitgang van jullie wereld. Zien jullie het verschil, beste mensen?

Weet dat als wij tegen jullie zeggen dat we met velen van jullie persoonlijk zullen werken, dat we precies dat bedoelen en niets of niemand zal zich met dit plan bemoeien omdat het een noodzakelijke stap is op jullie weg naar ascentie.
Hoeveel van onze schepen door jullie hemelen zullen navigeren is een vraag die in de komende dagen zal worden beantwoord en jullie hoeven niemand’s woord hiervoor te nemen omdat jullie allen in staat zullen zijn om een ruwe schatting te maken door het totale aantal van sightings (zichtbare schepen) en jullie zullen ook in staat zijn om sommige van onze schepen te herkennen door hun maat en vorm omdat veel van onze schepen nogal anders zijn dan andere.

Hoeveel er van jullie met ons zullen werken is weer een volgende vraag die spoedig zal worden beantwoord, en we zeggen je vandaag dat we nu al onze selecties maken over wie wij voelen welke positieve toevoegingen zijn aan onze teams en wie ook die gelegenheid hebben verdiend. Hoe die gelegenheden verdiend zijn dat is aan jullie om daar zelf antwoord op te geven, alhoewel we tegen jullie zullen zeggen dat onze werkplek niet veel anders is dan veel van de omgevingen van jullie op jullie wereld. Alleen de aard van ons werk kan misschien niet zijn wat jullie ooit eerder ervaren hebben.

Wat een prachtige gelegenheid voor de mensen van jullie wereld om te zien wat wij werkelijk
zijn. Ze zullen zien dat we familie structuren hebben net als die van jullie en hoe we allemaal samen werken en spelen en het maakt niet uit van welk ras of van welke planetaire afkomst. De mensen van jullie wereld zullen getuige van onze organisatie zijn die met jullie gaan werken om de schade te herstellen die door jullie wereld is veroorzaakt. Hoe kan iemand dan nog serieus genomen worden als ze zeggen dat wij van kwade opzet zijn en niet kunnen worden vertrouwd?
Er zijn er velen van jullie wereld die dit heden geloven maar ze zullen hier niet veel langer meer in geloven en dit is een van onze vele doelen. Degenen van jullie die met ons gaan werken zullen hun verhalen over deze ervaringen doorgeven. We zullen jullie laten thuis komen met het bewijs van je tijd die je bij ons hebt doorgebracht en jullie zal gevraagd worden om dit bewijs aan jullie wereld te geven.

Dit is ons Disclosure(Onthulling) plan: bij de mensen van jullie wereld aankondigen dat we hier zijn, dat we een vredige organisatie zijn, en dat we alleen hier zijn om te helpen, om jullie bij te staan in de gebieden van jullie wereld die zorg en aandacht nodig hebben. Dit doen wij, en dat is alles wat wij doen. We veroveren niet, we plunderen niet, en het zal spoedig zijn dat niemand op jullie planeet in staat zal zijn om dat anders te zeggen en serieus wordt genomen. Zo zal het zijn.
We zien zo velen van jullie je best doen om deze waarheid te verspreiden en we danken jullie zo zeer voor je harde werk en je vastberadenheid. We zien anderen van jullie wereld niet alleen de leugens geloven over ons, maar ook pogingen doen om deze valse verhalen naar anderen te verspreiden. Dit is jullie recht en de vrije keuze van je wil.

We vragen alleen maar om meer te leren over de bronnen van deze informatie die jullie over ons verspreiden. We vragen jullie om te onderzoeken waarom je mee resoneert met deze angst praatjes en om te proberen om jullie krachten van intuïtie beter te gebruiken en om de energie te voelen die deze individuen afgeven. Stralen ze liefde uit? Voel je dat hun woorden vertrouwd kunnen worden? Stralen hun boodschappen waarheid uit of bedrog? Tel jezelf deze vragen voordat je deelneemt aan het meedelen en uitzaaien van die leugens, want dat kan op bepaalde niveaus heel nadelig zijn voor je missie hier en voor de mensen van jullie wereld.

We zeggen niet dat jullie onze instructies of wensen moeten opvolgen. We willen het duidelijk maken dat we jullie recht respecteren om je vrije wilskeuzen te volgen. We vragen alleen dat degenen van jullie die deel willen nemen aan deze agenda van desinformatie, nauwkeurig uitzoeken wie je wilt vertrouwen als bron van je informatie. We voelen dat door een bepaald niveau van onderzoek en achtergrond checken je misschien verbaasd zult staan over wie en wat er achter die mensen zit wier woorden je accepteert als waarheid en die je naar anderen stuurt. Dat is alles wat we van jullie vragen. Is dit goed genoeg, beste mensen?

Veel van onze missie gebeurt door aanvaarding van ons van bepaalde aantallen van jullie burgers. We voelen dat we deze quota binnen korte tijd zullen bereiken en jullie hele wereld zal enorm voordeel hebben van dit succes. We vragen jullie toch, hoe veel langer moeten de mensen van jullie wereld lijden omdat ze voelen niet alleen de op angst gebaseerde leugens over ons te geloven maar ook nog vrijwillig deel te nemen aan het verspreiden van die desinformatie? Hoe veel langer nog? Dit is wat wij vragen.

Laat ons aan jullie bewijzen wie wij zijn en waarvoor we hier zijn gekomen te doen. Denken jullie dat je zoveel te verliezen hebt? Denken jullie dat je heden vrij bent? Denken jullie dat de Cabal geen plannen heeft om jullie tot slaaf te maken? Velen van jullie zien duidelijk dat de duisteren hun greep verliezen op jullie. Wat denk je dat daar de oorzaak van is? en waarom voel je dat de Cabal hun plan om jullie volkomen in slavernij te brengen niet uitvoert? Waarom zijn de detentiecentra die zij over de hele wereld hebben gebouwd niet gevuld met stemmen van de dissidenten? Waarom denken jullie dat zij die snel hun macht en beheersing over jullie aan het verliezen zijn stilletjes zitten te wachten en dit alles bekijken zonder veel tegenstand tegen te komen? Vraag jezelf dit af beste mensen en jullie kunnen misschien ons in een ander daglicht beginnen te zien, het licht dat wij verdienen en verkregen hebben.

We willen met jullie delen wat wij hebben, en niet afnemen. We hebben de macht en de middelen om dit te willen als we dat wensten toch hebben we een wijde campagne ondernomen om jullie te doen ontwaken en om jullie te bekrachtigen. Waarom zouden we dat doen als we willen veroveren? Degenen die de leugens over ons helpen verspreiden: stel die vragen aan jezelf. Dit is alles wat wij vragen, en we danken jullie om de tijd te nemen om een gekwalificeerd besluit te nemen over welke boodschappen jullie kozen over ons om door te geven.

Verdergaand naar recente ontwikkelingen in en rond jullie wereld, wij hebben de druk opgevoerd op de overgebleven ruimtestrijdkrachten van de duistere Cabal en we kunnen veilig rapporteren dat hun krachten snel afnemen in grootte en het eind van hun eens zo grote strijdmacht van ruimtevechters komt snel naderbij. Zoals wij duidelijk hebben gemaakt bij diverse gelegenheden, doen wij alles wat in onze macht ligt om te zorgen dat er geen stoffelijke schade ontstaat aan de soldaten die deze ruimtevechters bemannen en aan anderen van die aan de ruimte gerelateerde systemen, en degenen die zijn aangehouden worden uit dit gebied verwijderd en geher-plaatst naar veiligheidszones waar ze kunnen beginnen met hun her-opvoedingsprogramma’s waar het eerste is dat zij achter de werkelijkheid komen voor wie zij vechten. Zoals we zeiden komt dit als een behoorlijke verrassing voor hen. We zien dat deze informatie ook een aardige verrassing is voor velen van jullie wereld en we zullen mt jullie het niet te ontkennen bewijs delen, omdat wij grote technologie bezitten die onweerlegbaar bewijs biedt voor wat wij als feit bieden.

Velen van jullie zullen nogal verbaasd staan over de misdaden die gepleegd zijn tegen jullie, en we zeggen je om verder dan boosheid te kijken en zonder behoefte aan vergelding en daar in de plaats van je te focussen op adequate rechtvaardigheid en rehabilitatie voor deze zielen. Veel zielen vandaag die nu heel positieve leden zijn van hun Galactische gemeenschappen waren eens verbonden met het duister en vochten tegen de lichtkrachten maar er is altijd een gelegenheid voor iemand om hun weg terug te vinden naar het licht en iedere ziel verdient die kans. Jullie zijn allemaal kinderen van jullie Schepper en daarom verdienen allen de leiding en koestering die nodig is om je naar het licht te brengen. We zeggen je dat jullie een manier vinden om deze verloren zielen hun herstructurering te laten vinden dat hen die kans geeft. Er kunnen zelfs enkelen van jullie zijn die deze gelegenheid kregen en een kans om je weg terug te vinden naar het pad in het licht.

We zien dat de hitte wordt opgedraaid naar de leden van de Cabal en we zien hoe zij nu geen plek meer hebben om zich naar toe te keren, zonder alternatieven voor een totale overgave. Niet meer plotten en plannen omdat hun dagen nu gevuld zijn met vergader telefoontjes met wettelijke teams in een poging om een soort van verdediging te bouwen als ze onvermijdelijk voor een hof van justitie gebracht worden. Eens een vaste broederschap van criminelen die toegewijd waren aan hun duistere agenda en heden proberen ze de schuld naar elkaar te gooien en bieden ze enkele van hun onderpanden aan zoals zondebokken en slachtoffers.

Enige van die individuen vandaag proberen weg te rennen en om zich voor justitie te verbergen die hen zeker zullen vinden omdat wij middelen hebben om hun locatie vast te stellen als ze zich ooit willen proberen te verstoppen. Ieder van hen die geplot en gepland heeft tegen jullie mensen zullen voor het gerecht gebracht worden; er zal geen andere manier zijn omdat hun lot reeds door henzelf werd gekozen. Die namen zullen velen zijn, en de lijst zal groeien terwijl arrestaties verricht worden. Recht zal gedaan worden door de mensen van jullie wereld en jullie zullen niet veel langer hoeven te wachten om er zelf getuige van te zijn.

We keren ons naar jullie nieuwe financiële stelsel, er zijn veel mannen en vrouwen die onvermoeibaar maanden lang gewerkt hebben aan jullie nieuwe stelsel, en sommigen zelfs al jaren nu. Jullie oude stelsel IS reeds ineengestort, het stort nu niet ineen. Dat wordt door rookgordijnen in deze tijd tegen gehouden. Jullie Wereld Bank en de VS Federale Reserve zijn bankroet. Het wordt hen niet toegestaan om de waardeloze stukjes papier uit te geven die ze willen drukken, omdat die biljetten geen intrinsieke waarde hebben. Het is gewoon papier, niks meer.
De mensen van jullie wereld wacht een nieuw systeem in de coulissen die jullie naar je ascentie toe zal voeren. Dit is het plan en het is al veel langer het plan geweest dan velen van jullie je misschien in deze tijd zullen realiseren.

Veel toegewijde mannen en vrouwen hebben hun diensten aangeboden voor dit nieuwe stelsel en veel van hun werken zijn van strikt vrijwillige aard geweest. Veel waardering voor hun inspanningen er wordt verzocht na de onthulling van jullie nieuwe stelsel dat veel van deze moedige mannen en vrouwen aan jullie bekend gemaakt worden en zij en het verhaal van de creatie van jullie nieuwe stelsel zal ook bekend gemaakt worden aan jullie via veel van jullie media doorgeefpunten. Daar kunnen jullie van verzekerd zijn. Verlies alsjeblieft niet de hoop want jullie nieuwe stelsel zoals dit is, is heel werkelijk en het is bijna klaar voor zijn historische lancering.

Jullie nieuwe stelsel zal veel van de inherente gebreken en beperkingen van jullie oude stelsel verlichten, namelijk op de wijze waarop geld wordt gecreëerd en circuleert. Jullie nieuwe stelsel zal voorzien in betaalmiddelen die geruggesteund worden door echte kostbare metalen, in contrast met jullie oude stelsel dat relatief miniscule hoeveelheden goud in reserve had. Dit was het probleem in het centrum van jullie economische problemen en zal geen factor meer zijn in jullie nieuwe stelsel omdat honderd procent van jullie nieuwe valuta gedekt wordt door echte en tastbare waarde. Jullie nieuwe stelsel zal de druk minder maken die er overmatig was vanwege de oude systemen die rijkdom creëerden voor enkelen die uit de schuld van velen kwam. Jullie nieuwe stelsel zal niet gebaseerd worden op schuld en zal ieder lid van jullie menselijke familie voorspoed brengen op je reis zoals die altijd bedoeld was.

Na de lancering van jullie nieuwe stelsel zullen jullie mensen vrij zijn van de ketenen van schuld en we zien grote opluchting en vreugde die over jullie wereld veegt. Dit zal een geweldige stoot zijn terwijl jullie voorwaarts gaan naar huis recht naar jullie ascentie en wij zien jullie collectieve vibratie omhoog springen bij het nieuws dat het oude stelsel dood is en jullie nieuwe stelsel is geboren.
Deze dag zal zeker de meest triomfantelijke dag zijn voor de mensheid en zal een van de meest betekenisvolle dagen van de geschiedenis zijn van jullie wereld. Die dag komt eraan; daar kun je zeker van zijn.. We vragen jullie alleen om je deel te doen en om te helpen dat deze dag zich manifesteert. Het brengen van de leden van jullie Cabal voor het gerecht is het aanzettende punt van je nieuwe stelsel en we vragen jullie om door te gaan om het nieuws te verspreiden van de arrestaties die spoedig via jullie media zullen worden uitgezonden.

We hebben met jullie gedeeld hoe belangrijk het is dat jullie de tafel dekken voor dit gebeuren, omdat we wensen dat velen van jullie wereld zoveel mogelijk voordeel hebben van dit ‘doorbrekende’ nieuws. Doe jullie deel om anderen een idee te geven van wat deze processen voor hen betekenen. Dit is jullie taak in deze tijd. Zoals we zeiden, jullie zullen niet gek lijken omdat deze arrestaties zullen gebeuren en we zien al gerelateerde processen die hun weg naar de mensen vinden van jullie wereld via vele van jullie media uitzendingposten. Andere grote media uitzendingen zullen op de juiste tijd ook hun verhaal van deze gebeurtenissen doen en de massale arrestaties van leden van de Cabal zullen headlines maken, jullie zullen niet diep hoeven te graven om die dekking te zien.

Vanuit ons voordelige punt zien we alle verschillende gebieden van onze missie soepel doorgaan, en alles is volmaakt op schema. We danken jullie opnieuw, onze agenten in het veld, en we zeggen tegen je om door te gaan vol te houden omdat jullie snel het licht aan het eind van de tunnel naderen. Jullie hoeven niet lang te wachten totdat we persoonlijk kunnen beginnen te werken met jullie en het moeilijke gebied van je opdracht zal uiteindelijk achter jullie liggen. Jullie doen allemaal een prachtig werk en we danken ieder van jullie voor je geweldige inspanningen en je moed om op te staan voor waar je in gelooft.

Dit is een van de redenen dat je gekozen werd voor deze opdracht, om te handelen als een Wegwijzer voor je naaste mens, omdat moed en overtuiging karaktertrekken zijn die het waard zijn om ze te verkrijgen. Gehoopt wordt dat veel van jullie broeders en zusters het zullen merken en antwoorden op die vibratie. Ga door je best te doen en loop door je voorbeeld voorop, omdat jullie daden en niet de woorden altijd de beste leraar zijn.
Wij zijn de Galactische Federatie van Licht.

Zoals gechanneld door Greg Giles


Website: ascensionearth2012.blogspot.com/
Translator: Winny
  

No comments:

Post a Comment

invocation


Blossom Goodchild -- AN INVOCATION -- 14:02:2014 (Brisbane Hour, Australia). Search for your local time at http://24timezones.com/

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.