Friday, 9 March 2012

9 maart 2012


Boodschap van de Galactische Federatie van Licht, op 9 maart 2012


Macht/Kracht kan van mensen worden als iedereen begint samen te komen onder het nieuwe stelsel. Het weer verzamelen na de ondergang van de financiële ramp, zal de mensheid naar hoogtes laten oprijzen welke nog nooit op deze planeet werden gezien in jullie bekende opgetekende geschiedenis. Iedereen zal los komen van de ketenen van financiële problemen en in staat zijn om uiteindelijk hun aandacht op andere gebieden van hun leven te richten.
Verderdoor in de maanden die komen zal de nieuw ontstane rijkdom van de mensheid een nieuw project laten bloesemen met programma’s die ontworpen zijn om jullie planeet te herstellen tot hun oorspronkelijke schoonheid en volmaakt functioneren. Onder deze nieuwe condities zal de collectieve vibratie van de mensheid naar grote hoogtes gaan en dit zal jullie vleugels smeden die nodig zijn voor jullie ascentie naar de hogere rijken. Dit is het plan.

Sommigen van jullie hebben je verwarring uitgesproken over waarom er zoveel nadruk is gelegd op jullie nieuwe financiële stelsel als jullie nog maar een paar maanden weg zijn van ascentie naar de hogere rijken. Jullie begrijpen het nu, en er wordt gehoopt dat jullie collectieve vibratie vast genageld is wanneer er vele van jullie zorgen en moeilijkheden van je schouders worden getild.

Jullie nieuwe stelsel is nu erg dichtbij. Veel mensen hebben veel van zichzelf toegewijd aan het ontwerpen van dit nieuwe stelsel en vele muren moesten worden afgebroken die de uitvoer ervan tegenhielden. We vragen jullie om een beetje meer geduld te tonen terwijl jullie nieuwe stelsel wordt uitgerold en we vragen jullie ook om vertrouwen te demonstreren in je nieuwe stelsel om anderen die niet zijn geïnformeerd jullie voorbeeld te laten volgen en die te steunen. Jullie nieuwe stelsel zal gebaseerd worden op eerlijkheid en gelijkheid met ieder mens over jullie wereld die hetzelfde deel in de collectieve rijkdom van jullie gemeenschap bezit. Niemand zal meer dan een ander waard zijn en niemand zal gebrek hebben als dagelijkse last in hun leven.

Jullie nieuwe stelsel wordt in deze tijd voorbereid voor zijn ontsluiering en het begin ervan zal spoedig op de media verslagen volgen van de vele arrestaties van de leden van jullie criminele Cabal. Veel hangt af van deze arrestaties en nadat jullie die zelf gezien hebben zul je weten dat de tijd is gekomen voor de uitvoer van veel positieve veranderingen voor jullie gemeenschap.

Wij zullen opnieuw jullie ondersteuning inroepen om jullie broeders en zusters te informeren over wat deze arrestaties zullen betekenen en wat jullie nieuwe financiële stelsel zal betekenen voor jullie volk. Er zullen mensen zijn die bang zijn voor jullie nieuwe stelsel en denken dat het nadelig is voor de rijkdom die zij wettelijk/legaal verkregen hebben. We vragen jullie om allen die willen luisteren uit te leggen dat jullie nieuwe stelsel een stelsel is van overvloed voor iedereen en dat niemand verlies zal lijden en het maakt niet uit hoeveel rijkdom zij hebben verkregen in dit leven. Als de kwaliteit van leven snel verbetert voor iedereen om je heen, zal jullie leven ook verbeteren. We vragen je hoe leuk het is om zoveel rijkdom te bezitten als anderen om je heen lijden aan een gebrek aan iets waarmee jij gezegend bent. Als iedereen gelijkelijk in de rijkdom kan delen die door een gemeenschap is geschapen, dan is die gemeenschap vrij om tot grote hoogte te bloeien, en dat is in deze tijd onvoorstelbaar voor velen.

Denk er eens aan wat jullie samen kunnen doen als eenmaal het obstakel van financiële beperking is weggehaald van jullie pad. Sommigen van jullie zullen niet in staat zijn om je hier een plaatje van te maken omdat jullie nog nooit ware rijkdom gekend hebben en de meesten, misschien zelfs alle van jullie vorige incarnaties, zijn levens van ontbering en worsteling geweest. Dit werd als noodzakelijk gezien voor jullie ontwikkeling en jullie zullen spoedig zien hoe alles waar je doorheen bent gegaan de prijs waard is geweest die altijd op jullie heeft gewacht ver achteraan op het pad van je reis. Jullie hebben eindelijk dat punt bereikt waarvan je wist dat het bestond en nu zullen jullie over goten worden met alles waar je zo hard voor gewerkt hebt om dat te bereiken. Wij feliciteren jullie allen voor je inspanningen om vol te houden en om dit punt te bereiken en we zeggen je dat jullie veel groter zijn door je ervaringen door ontberingen door gebrek en schaarste. Deze beperkingen zullen nu worden opgeheven en jullie zullen bevrijd worden zodat jullie je leven kunnen leiden met een natuurlijke staat van overvloed.

Dit is altijd het plan voor jullie geweest en het grondwerk hiervoor is al jaren geleden gelegd voor jullie nieuwe stelsel. Veel inspanning is er gezet op de constructie van dit stelsel en vele moedige mannen en vrouwen verdienen veel dank en erkenning voor hun werk. Sommige van die leden van jullie menselijke familie zullen aan jullie worden geïntroduceerd bij de ontsluiering van jullie nieuwe stelsel en zij zijn vol vertrouwen dat hun harde werk en toewijding wordt gewaardeerd. Dit is weer een ander aspect van jullie nieuwe wereld, waar de inspanningen van allen die er naar streven om de levens van anderen te verbeteren, zullen worden erkend en gevierd. Niet langer zullen persoonlijke prestaties van enkelen van jullie worden gevierd als schitterende momenten van de mensheid. Jullie meest trotse momenten zijn altijd geweest als jullie anderen van jullie menselijke familie kwamen helpen en wij zien dit in de dagen die komen als jullie nieuwe celebrities/beroemdheden.

Jullie zullen allemaal enorm worden beloond voor je inspanningen om elkaar te helpen, zoals we zeiden als één voordeel heeft, hebben allen voordeel. Dit zal een van de grootste veranderingen van jullie gemeenschap zijn en we zien zo velen van jullie genieten van die nieuwe gelegenheden om elkaar te helpen op hun reis terwijl jullie tegelijkertijd wereldwijd bijdragen aan gemeenschappen. Wat een bevrijdende ervaring zal dit zijn voor velen van jullie.

Dit alles zal beginnen na de arrestaties van de leden van de criminele Cabal en daarom zeggen we tegen jullie dat er zeker vieringen op volgen. Jullie zullen heel spoedig getuige zijn van die arrestaties in de komende dagen en we zeggen jullie dat dit gebeuren alleen maar het begin zal zijn van de vele veranderingen die naar jullie toekomen. We zeggen jullie om alert te blijven en voorbereid te zijn op al die gebeurtenissen omdat ze snel zullen komen als ze eenmaal beginnen. Dit is hoe het moet zijn om jullie wereld voor ascentie voor te bereiden.

Er zullen andere problemen/uitdagingen voor jullie zijn in de dagen die komen en jullie hebben veel vrienden hier om jullie met die taken te helpen. Dit is wat wij doen en we kijken er zo naar uit om jullie, onze familie, te kunnen helpen op die manier. Laat ons doen wat wij het beste kunnen door jullie vertrouwen te laten zien voor ons en ons te tonen dat we veilig zullen zijn in jullie wereld. Dit is een noodzakelijke stap naar onze werkende relatie samen. Wij hebben de instrumenten en de ervaring die jullie nodig zullen hebben voor een geoliede overgang in de dagen die komen en we zijn verlangend om met jullie te delen wat we voor jullie hebben.

Er zijn velen van jullie in deze tijd die ons vrezen en we zeggen je dat jullie angsten ongefundeerd zijn omdat we niet komen om jullie op een of andere manier schade te berokkenen. We zijn jullie familie van lang geleden en we willen geen enkel nadeel voor jullie. Wij zijn hier op jullie planeet, vele lange jaren, al vele keren geweest. Onze voetafdrukken staan overal, zichtbaar in de antieke en mysterieuze ruïnes van jullie antieke werelden. Wij kwamen toen niet om jullie te overwinnen en we komen nu niet om jullie te overwinnen. We komen slechts in liefde en dienst voor anderen in dit universum.

Wij zijn hier ook niet de enige organisatie omdat andere vredige allianties hier ook zijn. Iedereen die hier is, is vredevol en ze zijn hier in deze tijd in dienst van de mensheid. Jullie zullen dit weten in de dagen die komen. Help ons jullie helpen door het grondwerk te leggen voor onze komst. Velen van jullie zijn leden van de Galactische Commando’s en een deel van jullie opdrachten was om tussen de mensen te wonen van de Aarde zodat als de tijd zou komen dat de mensen van deze planeet enkelen van ons zouden zien, als die van hen. We zijn allen één in het groter plaatje en we vragen onze Lichtwerkers om jullie broeders en zusters dit te helpen zien en de angsten zullen sussen die er zeker zullen zijn, en die zullen duidelijker worden in de dagen die komen. We weten dat jullie dit klaar kunnen spelen, velen van jullie hebben dit eerder gedaan en nadat jullie werk hier klaar is zullen jullie bij ons terug verwelkomd worden als leden van de Galactische Federatie van Licht.

We zullen hier een tijdje weggaan en terugkomen als het evenwicht hier is veranderd. Er is normaal een plek open voor iedereen maar we zullen veilig stellen dat we ruimte maken voor degenen die ons in ons geval helpen en die bereidwillig zijn om ons te accepteren. Er liggen in de komende dagen veel veranderingen opgeslagen voor de mensheid en we willen met zoveel mogelijk mensen van jullie wereld werken om jullie overgang naar hogere dimensies zoveel mogelijk gesmeerd te laten verlopen. Er kunnen nog wat bobbels in de weg zitten voor ons en dit is een van de redenen waarom we hier zijn. Er zijn degenen van jullie die een geneigdheid laten zien om bang voor ons te zijn en die zijn niet bereid om ons te accepteren. We voelen dat zelfs de meest verstarde van degenen die geringschattend zijn, snel hun denken zullen veranderen als ze eenmaal beter begrijpen wat onze missie met zich meebrengt. Er zal behoefte aan ons zijn, en er zal behoefte zijn aan onze vele schepen. We zijn hier op een missie van dienst en jullie allemaal zullen spoedig ontdekken wat wij bedoelen als we zeggen dat we hier zijn om jullie te helpen. Er is geen noodzaak om bang te zijn voor die veranderingen die gaan komen en we zullen, met jullie hulp, doen wat wij kunnen om de weg verderop zo gesmeerd te maken voor jullie overgang naar de hogere rijken.

De details over wat we samen moeten bewerkstelligen zal op de juiste tijd worden uitgelegd. We voelen dat het belangrijk is om het focus te richten op de huidige taken die er nu zijn, en jullie kunnen nu al weten dat dit de arrestaties zijn van jullie criminele Cabal en wat je moet doen om zoveel mogelijk mensen voor te bereiden op dit wereldwijde gebeuren. Daarna zullen we onze disclosure/onthulling plannen beginnen die werk relaties met zich mee zullen brengen met sommigen van jullie van wie wij voelen dat we die kunnen vertrouwen en dat zal een voordeel zijn voor onze inspanningen tot disclosure. Waarop gehoopt wordt is voor degenen die een werk relatie met ons gaan beginnen bewijzen hiervan vrijelijk in de vorm van foto’s en video mee terug te brengen van jullie ervaringen met ons. Er zal jullie worden gevraagd om dit bewijs en je verhaal aan zoveel mogelijk leden van de media mee te delen als je kunt omdat wij hopen op een wereldwijd verslag van deze relatie.

Wij kijken allereerst naar degenen die er niet voor terugschrikken om in het media spotlight te staan en voor hen die goede sprekers zijn om hun verhaal effectiever mee te delen. We hebben geen sprekers nodig van professioneel kaliber maar we voelen dat een bepaald niveau van vermogen nodig is om die posities in te vullen. Nadat we voelen dat we genoeg van hen hebben gerekruteerd waarvan we voelen dat die gekwalificeerd zijn voor die rol, zullen we beginnen met het rekruteren van allen die bereid zijn met ons te willen werken en die bepaalde kwalificaties hebben en dat zal op de juiste tijd volledig aan jullie worden uitgelegd.

Wij hebben een gedragscode beleid in werking en we vragen jullie om die te overzien als je wilt. Als je eenmaal accepteert dat je met ons wilt werken dan krijg je oriëntaties, raad en trainingsessies met ons voordat je met je opdracht begint. Er zijn veel verschillende opdrachten die beschikbaar zijn en voor het meeste deel zullen jullie vrij zijn om het veld te kiezen waar je in wilt werken. Alle taken waarin we werken zijn in deze tijd belangrijk en we zullen iedere nodig positie moeten invullen maar we zien niet dat dit enige problemen geeft.

Als eenmaal het uitvoeren van jullie baan kan worden geëvalueerd zullen we met je praten over nog meer permanente carrière gelegenheid bij ons. Niet allen die met ons zullen werken in onze dienst aan jullie planeet zal verder gaan om volledig lid te worden van onze organisatie maar de ervaring die jullie krijgen door met ons te werken kan zeer waardevol zijn voor jullie toekomstig ondernemen, en er kunnen nog andere gelegenheden zijn om met ons in de toekomst te werken. Als de tijd het toestaat zullen we met jullie allemaal uitvoerig spreken over alle gelegenheden bij ons, en jullie kunnen dan besluiten of een carrière bij de Galactische Federatie jullie interesseert.

Als lid van onze organisatie zal jullie leven radicaal veranderen van wat die heden is en we voelen dat velen van jullie zullen genieten van de gelegenheid voor een nieuw avontuur. We hebben veel verschillende soorten wezens in onze bemanningen, en velen van jullie kunnen geïnteresseerd zijn in het ontmoeten van veel verschillende wezens vanuit dit hele universum. Alle leden van de Galactische Federatie van Licht zijn opgestegen wezens en als zodanig kan een bepaald niveau van professionalisme, intelligentie en vriendelijkheid verwacht worden. Maar verwacht niet dat alle wezens identieke persoonlijkheden bezitten en dit is ook niet zo voor leden van hetzelfde ras. Sommige van jullie die onze boodschappen volgen die via onze kanalen worden verzonden schijnen te denken dat al onze leden die deze boodschappen sturen de zelfde persoonlijkheidstrekjes vertonen. We verzekeren jullie dat dit niet het geval is en vragen jullie om te kijken naar hoeveel verschillende persoonlijkheden er in jullie menselijk ras zitten. De wezens die de strijdkrachten van onze organisatie uitmaken zijn niet anders en voor een heel gunstig talent van degenen die zich kunnen zien als met ons werkend zal het zijn dat je het vermogen hebt om goed te werken, effectief kunt communiceren en op te kunnen schieten met veel verschillende persoonlijkheids typen.

Talen zullen geen obstakel vormen omdat wij methodes hebben die jullie effectief laten communiceren met anderen en het maakt niet uit welke taal ze gebruiken om mee te communiceren. We zullen deze technologie bij jullie introduceren als we met jullie beginnen te werken, omdat het belangrijk voor jullie is om onmiddellijk en effectief te communiceren met veel verschillende wezens maar ook met leden van jullie menselijke familie die misschien een andere taal spreken dan jullie.

Alles bij alles zien wij een opwindende ervaring voor velen van jullie komen en we kijken dus uit om meer persoonlijk met jullie te spreken over gelegenheden bij ons. Deze dag nadert snel dus we vragen jullie om jezelf voor te bereiden voor veranderingen in jullie dagelijkse routines. Gebeurtenissen zijn heel dichtbij en gaan zich snel ontvouwen en veel meer belangrijke gebeurtenissen zullen daarop snel volgen. Van nu tot aan het eind van dit jaar zal zeker een meest opwindend en moeilijke tijd zijn en elke dag zal een levendigheid aan veranderingen en activiteiten geven terwijl wij jullie helpen op tijd je wereld te herstructureren voor de grote finale, en dat zal de ascentie zijn van jullie planeet in de Hemelse rijken.

Wij zijn de Galactische Federatie van Licht.

Zoals gechanneld door Greg Giles


Website: ascensionearth2012.blogspot.com/
Translator: Winny
  

No comments:

Post a Comment

invocation


Blossom Goodchild -- AN INVOCATION -- 14:02:2014 (Brisbane Hour, Australia). Search for your local time at http://24timezones.com/

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.