Saturday, 11 February 2012

11 februari 2012

Greg Giles met een boodschap van de Galactische Federatie van Licht.  Op 11 februari 2012
Jullie kunnen alles doen wat je wilt als je hier (op Aarde)komt. Jullie kunnen alle dingen doen die je gepland had voordat je begon met je frisse incarnatie of je kunt het allemaal schrappen en een nieuw spoor beginnen dat nog moet opvlammen. Vóór deze aardse incarnatie maakten jullie een kaart voor de weg die je door veel bochten en draaiingen heen zou brengen, die om lessen en avonturen zouden spiralen en hoopvol langs een paar prettige ervaringen, maar aan het eind ervan zou je meegenomen worden naar een plaats waar je wat serieus werk ging doen. Als je deze woorden leest dan ben je een van de gelukkigen die hun pad door het labyrint van keuzes hebben gevonden om in het licht op te duiken van je goddelijke bedoeling. We groeten je voor de succesvolle opbouw van je lange zoektocht door het doolhof van het drie dimensionale leven.Wat ga je nu doen, nu je op dit punt bent gekomen? Er werd door velen van jullie ontworpen om niet alleen dit punt te bereiken maar om dit voordelig punt te gebruiken om iets groots te bewerkstelligen. Om al die anderen te ontdekken die zover gekomen zijn en die samenkomen als één en om zo een verandering te creëren die deze wereld nog nooit eerder heeft gezien. Jullie kwamen niet zover om een toeschouwer te zijn en je kwam niet tot zover om er nu mee op te houden. Jullie kwamen niet zover om vrees of afleiding je terug te laten voeren naar het pad waar je juist van af kwam. Waarom zou je dat willen laten gebeuren op dit moment? Jullie zijn tot zover gekomen er is jullie geen werkelijk kwaad overkomen, omdat jullie nooit enig kwaad kan overkomen. Je bent een onsterfelijk wezen met grote macht en kracht en alhoewel het soms kan lijken dat je helemaal alleen bent, in werkelijkheid wordt je nooit in de steek gelaten. Je gidsen en je Engelen zijn bij je en beschermen je altijd, en zo is dat heden het geval en het is altijd dat geval geweest. 


Wat kun je vandaag doet dat je gisteren niet deed? Is er een verschil dat je kunt maken in jouw wereld? Daarom ben je hier gekomen en daarom heb je je zelf vandaag op dit kritieke ogenblik gevonden. Alles waar je doorheen bent gegaan, de testen en beproevingen, de pijn, het verlies, de goede momenten net als de slechte, hebben je ergens gebracht om een zeer belangrijke reden. Je voelde dat het belangrijk genoeg was om op deze lange en vaak moeilijke reis aan te monsteren, dus wat is het dat je voelde wat er zo belangrijk was? Er word je vandaag iets aangeboden dat niet door iedereen wordt aanvaard, en niet zal aanvaard worden. Alleen een fractie van jullie zullen dit aanbod willen terwijl anderen kiezen om het te weigeren of helemaal geen keus maken. Dit is de keuze van hun vrije wil en wij van de hogere rijken respecteren en eren de keuze van ieder individu, maar ook de collectieve keuze die jullie maken.
Dus wat kiezen jullie vandaag? Wat is je wens? Als dit het beleven is van een nieuwe wereld, die volmaakt is in elke wijze van zijn creatie, vol overvloed, vrijheid, opwinding(blijdschap) en avontuur, dan is dit wat jullie zullen hebben. Jullie keuze zal worden ingewilligd. Het zal van jullie zijn. Er zijn diegenen die in de wereld willen blijven van strijd en problemen en gebrek en beperking, afscheiding en illusie en wij zeggen tegen hen dat we jullie behoefte om verder te leren begrijpen en we juichen ook jullie keuze toe. Deze wens wordt ook ingewilligd, er kan geen andere manier zijn.


Velen hebben al hun keuze gemaakt, en velen beginnen al te zien waar hun nieuwe leven afsplitst van de levens van hen die een andere keuze gemaakt hebben. Zien jullie waar je afwijkt van degenen naar wie je misschien zo dicht toe bent gegroeid in dit leven? Zien jullie hoe weinig gemeenschap jullie nog hebben in je huidige leven? Ontdekken jullie ook dat jullie conversaties geforceerd of leeg voelen als je bepaalde onderwerpen wilt bespreken met de anderen, nietwaar? Voelen jullie je na die gesprekken dat je die je wilt bespreken met iemand anders, iemand die niet alleen begrijpt waar je over spreekt maar die ook dit soort conversatie wil hebben? Jullie zijn niet alleen.  Er zijn zo velen van jullie heden en dit aantal groeit snel als een torenende golf of een buitelende sneeuwbal. In de dagen die voor je liggen zullen er genoeg van jullie zijn om je eigen nieuwe gemeenschap mee op te bouwen, misschien zelfs je eigen nieuwe wereld.


Zien jullie nu wat er gebeurt? Zien jullie nu wat jullie door je gedachten scheppen, door je daden, je intenties? Jullie mede-scheppen  jullie eigen wereld compleet vanaf de bodem naar omhoog. Hij wordt ontworpen volgens je eigen wensen, je eigen dromen en jullie eigen voorstelling. Creëer wel, Creëer wijs. Want jullie bezitten de bouwblokken en het gereedschap om het allemaal te laten gebeuren. Er zijn er ook die hun eigen wereld opbouwen en hun wereld zal meer op een schoolgebouw lijken. Maak je geen zorgen over pijn of angst van deze zielen, omdat zij het beste weten wat zij nodig hebben om te ervaren om zich een dag bij jullie te voegen in jullie schepping van een prachtige wereld, die op elke wijze onbegrensd is zonder beperkingen. Focus je alleen op jullie schepping, jullie meesterstuk, want wij zien wat jullie je alleen al vandaag voorstellen, en jullie schepping lijkt elke dag meer en meer schitterend te worden. Houd het goede werk vol, jullie zijn er bijna, maar jullie zullen nog niet klaar zijn en zelfs als jullie je nieuwe woonplek al in bezit hebben genomen,  zul je nooit klaar zijn met creëren omdat jullie altijd zat bouwblokken en gereedschap hebben die voor eeuwig in jullie bezit zijn.


Ga verder nu met je werk om het nieuws te verspreiden over onze naderende komst op jullie kusten. We zitten in de laatste voorbereidingen voor dit onvermijdelijke gebeuren en wachten slechts op onze gastheren/dames om ons welkom te voelen. We verwachten een warme uitnodiging van voldoende van jullie om onze aankomst zo gesmeerd en niet-schokkend als  mogelijk is te laten zijn en wij weten dat dit precies zo zal gebeuren in de dagen die komen. We vragen jullie om deze uitnodiging en we vragen jullie om ons verzoek wijd en zijd te verspreiden om in jullie thuis te worden verwelkomd. Dit is de wijze waarop het moet zijn; er kan geen andere manier zijn. Dit is voor jullie veiligheid en dit is de manier waarop het altijd zo hier  geweest is en door het gehele universum. Er zijn er die het moeilijk vinden om boven de angsttrilling uit te stijgen om ons te accepteren, maar we zien zo velen van jullie je kracht en je intuïtie gebruiken door te weten dat we in vrede en liefde komen en met het aanbod om jullie bij te staan, om jullie wereld alles te laten worden dat je wilt dat hij is. Deze dag zal komen, we komen iedere dag dichter bij jullie.


Wij zijn reeds lang geleden begonnen om jullie aan onze kant van het dimensionale gordijn bij te staan maar om een nauwere samenwerking wordt zeer geroepen in deze tijd en zal in de komende dagen nog meer nodig zijn omdat er een paar moeilijkheden zijn overgebleven voordat de verschillende werelden die jullie aan het scheppen zijn, uiteen gaan vallen.  Wij zien onze bijstand in deze zaken als een zeer belangrijke stap in jullie proces van ascentie en we willen alleen onze dienst aanbieden wat dit betreft. Samen kunnen we ieder obstakel dat in onze weg staan, aan de kant ruimen en een helder pad zal zich voor jullie openen dat jullie naar de nieuwe wereld zal voeren die jullie heden samen creëren.


Laten we zo spoedig mogelijk gaan beginnen met die projecten omdat de tijd zo gaat dringen. Onze monitor diensten scannen tegenwoordig jullie individuele maar ook het collectieve bewustzijn om te bepalen of het raadzaam is om door te gaan met onze disclosure plannen. Dit is een belangrijke stap langs het pad en we willen uiteindelijk daar voorbij gaan en onze  collectieve aandacht op de volgende dringende zorgen richten. Zoals we zeiden hebben we veel werk te doen en maar weinig tijd om dat te doen, dus dring aan met jullie pogingen om onze aanwezigheid bekend te maken en laat anderen ons als jullie vrienden en familie zien, en geen vreemdelingen waar je bang voor moet zijn. Dit is de taak die nu voor jullie ligt. Focus je daar nu op omdat er niets kan verdergaan totdat deze taak bevredigend is voltooid. Jullie hebben allen het gereedschap tot je beschikking dat je nodig hebt om hen die dit willen te laten zien dat onze woorden slechts van liefde en licht zijn en dat jullie onderdrukkers niet onze bondgenoten zijn maar onze vijanden , omdat dit de waarheid is. We zullen onszelf aan jullie bewijzen als ons de kans wordt gegeven en we vragen jullie heden naar deze kans omdat de tijd is gekomen voor onze reünie.
Wij zijn de Galactische Federatie van Licht. 
Wij zijn jullie Familie van Licht van de sterren.


As channeled through Greg GilesTranslator: Winny

Translations


 http://englishgreggiles.blogspot.com/  - English
 http://brazilgreggiles.blogspot.com/ - Brazil

http://bulgariangg.blogspot.com/ - Bulgarian
 http://dutchgreggiles.blogspot.com/ - Dutch
 http://coratiangreggiles.blogspot.com/ - Croatian
http://frenchgreggiles.blogspot.com/- French
  http://germangreggiles.blogspot.com/  -German
http://polishgreggiles.blogspot.com/ - Polish
http://romaniangreggiles.blogspot.com/ - Romanian
http://russiangreggilles.blogspot.com/ - Russian
http://sloveniangreggiles.blogspot.com/ - Slovenian
http://spanishgreggiles.blogspot.com/ - Spanish
http://swedishgreggiles.blogspot.com/ - SwedishOriginals and translations of Galactic Messages available at
http://www.despertando.me/

No comments:

Post a Comment

invocation


Blossom Goodchild -- AN INVOCATION -- 14:02:2014 (Brisbane Hour, Australia). Search for your local time at http://24timezones.com/

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.