Sunday, 12 February 2012

12 februari 2012


Boodschap van de Galactische Federatie van Licht. 12 februari 2012Kunnen jullie echt zeker zijn waar deze boodschappen vandaan komen? We zien velen van jullie in deze tijd zich afvragen of deze en andere gelijksoortige communicaties wel waar en accuraat zijn en we vragen jullie in deze tijd alleen met wat, in deze communicaties, resoneren jullie niet? Vibreren onze woorden niet met de vezels van liefde en licht? Stralen deze woorden geen tonen van schoonheid, vrijheid of hoop uit?

Verzekeren deze woorden jullie niet van jullie ongelooflijke toekomst die jullie opwacht even verderop? Welk deel van deze transmissies resoneren

niet met jullie? Zijn er delen van deze boodschappen waar jullie van voelen dat die door vertegenwoordigers van het duister worden ontvangen en doorgezonden worden naar onze kanalen? Voelen jullie dat de totaliteit van deze boodschappen manifestaties van het duister zijn? We vragen jullie om je intuïtie je te laten leiden en het deel te kalmeren van jezelf dat in deze tijd bewijs nodig heeft, omdat er veel kan worden geleerd van deze transmissies en er geen vast bewijs zal zijn dat jullie ooit krijgen omdat dit geen deel is van jullie opdracht in deze tijd.

Jullie opdrachten werden tot nu toe vele keren duidelijk omschreven, nietwaar? Welk deel van jullie opdracht suggereert je dat er een vast bewijs aan jullie verschaft wordt als ruil voor jullie diensten? Krijgen jullie al niet genoeg garanties door te weten dat jullie ascentie vlak voor je ligt nadat jullie werk hier is voltooid? Zien jullie niet hoe snel jullie dagen voorbij gaan en hoe weinig tijd jullie nog maar hoeven te wachten op je ware vrijheid apart van deze beperkende grenzen van de 3de dimensie?

Is jullie niet verzekerd dat er een paradijs op jullie wacht en dat er alleen maar werk gedaan hoeft te worden om het pad te ruimen tussen jullie en het leven waarvan jullie altijd gedroomd hebben? Wat veroorzaakt precies dat sommigen van jullie beginnen te twijfelen aan die boodschappen die niet aan onze kanalen maar naar jullie via onze kanalen worden gezonden? Als onze kanalen hun taken nu niet uitvoeren overeenkomstig onze d.i. de Galactische Federatie van Licht, hoge standaarden van nauwkeurigheid, dan zullen we dit bespreken met ons kanaal en zoeken naar middelen van verbetering en als er geen verbetering gedaan wordt zullen we stoppen om boodschappen mee te delen via dit specifieke kanaal.

Het geloven dat we hiernaast staan en zelfs maar de kleinste deeltjes door het duister in onze boodschappen te laten inlassen, dat is gewoonweg onlogisch en het geloven van dit onwaarschijnlijk scenario is een oproep voor jullie om een innerlijke reflectie te houden, omdat het jullie bewustzijn is dat nu geïnfiltreerd wordt door angst en zijn vele aspecten.

Wantrouwen en verdenking zijn elementen van angst omdat dit symptomen zijn van een negatieve vibratie. Een schoonmaken van wat deze negatieve vibraties in je veroorzaakt is wat er dan moet gebeuren in deze tijd waar mee moet worden omgegaan omdat ze gewoon niet uit zichzelf weg zullen gaan maar zullen toenemen en meer van jullie licht opgebruiken en blokkades veroorzaken die het licht kunnen tegenhouden om jullie te bereiken.

We stellen in deze tijd voor dat jullie die deze bron en bepaalde andere bronnen met onze informatie beginnen te betwijfelen om opnieuw te bekijken wat onze boodschappen bedoelen te zijn. Onze boodschappen zijn niet bedoeld om jullie te dwingen of om jullie te bevelen iets te doen of om iemand te gehoorzamen. Geven deze boodschappen ooit het bevel aan jullie om zoiets te doen? Onze boodschappen worden aan jullie meegedeeld om jullie spirit hoog op te tillen door een beeld te schetsen van wat jullie wacht bij de voltooiing van jullie opdrachten.

Brengen ze dat niet op die manier over? Onze boodschappen willen jullie ook informeren over onze campagne om de obstakels te verwijderen tussen jullie en de betere wereld die zo velen van jullie wensen voor zichzelf. Falen onze boodschappen bij het informeren van jullie over de voortgang? Boezemen onze boodschappen jullie angst in of stralen ze liefde uit? Dit is zeker een vraag die jullie aan jezelf kunt stellen als je onze woorden leest.

Als deze boodschappen en anderen zoals deze, werkelijk instrumenten van het duister waren, wat zou dan het voordeel voor al die inspanning opleveren voor het duister? Welke opzet zouden ze hebben voor de Cabal? De Cabal(de Kliek) wil jullie niet vullen met hoop, met vertrouwen, met vastberadenheid om jullie missie te voltooien. De Cabal wenst dat jullie je werk voor het licht opgeven, want zij begrijpen duidelijk dat jullie het zijn, de Lichtwerkers die de grootste bedreiging vormen voor hun macht en het zijn jullie, de mensen die spoedig zullen erven wat altijd rechtmatig van jullie is geweest.

Zoals we heel vaak duidelijk gezegd hebben tegen jullie, eren we en respecteren we alle keuzes die ieder van jullie maakt en we eren ook de keuze van iedereen die gelooft dat onze boodschappen van licht uit het duister voortkomen. We vragen alleen in deze tijd dat jullie zorgvuldig je keus bekijken en dat je gewoon ontdekt wat het is dat je tot dit besluit heeft gebracht. Dat is alles wat we vragen in deze tijd.
Er zijn natuurlijk boodschappen die van degenen komen die denken dat ze kanaal zijn en die dat niet zijn, en er zijn er die claimen kanaal te zijn en die vertegenwoordigers van het duister zijn.

Het is aan jullie om zelf te onderscheiden welke boodschappen voortkomen uit een hogere trilling en welke pogen om angst en controle binnen te druppelen. Op dit punt zien we zo velen van jullie die dit vermogen hebben en we hebben zo veel vertrouwen in jullie dat je in staat bent om te onderscheiden tussen deze verschillende vibraties. We zeggen jullie om deze wegen van informatie niet af te sluiten maar om gewoon je macht van onderscheiding te gebruiken en om je intuïtie te gebruiken omdat dit jullie naar je waarheid zal leiden.

Wij zien vanuit ons voordelig punt zo velen van jullie die heden zulke grote stappen zetten in je leven en we zijn zo trots op ieder van jullie voor je inspanningen om in deze moeilijke tijd vol te houden. Zoals we jullie in het verleden hebben beschreven, zijn er veel instituten van jullie gemeenschap die moeten worden afgebroken voordat ze weer kunnen worden opgebouwd, en heden merken velen van jullie die veranderingen om je heen op. Jullie zien dat jullie banking stelsels verkruimelen onder hun eigen gewicht en onze Aarde bondgenoten zien erop toe dat de meest nodige veranderingen zullen doorgaan zoals in het schema is vastgelegd.

Veel iconen van jullie bank en financiële wereld zullen spoedig omvallen met hun lang vast gehouden posities van macht en dit zal het pad plaveien voor jullie nieuw financiële stelsel dat gebaseerd is op de universele wet van overvloed, en niet op schuld en gebrek zoals dit heden is. Wat een geweldig verschil zal dit uitmaken voor jullie allemaal, zelfs als er nog velen van jullie zullen zijn die nog geheel moeten gaan begrijpen wat dit betekent.

Om hier eenvoudig over te zijn, zullen we zeggen dat het economisch stelsel wat jullie gingen begrijpen en die velen van jullie nog accepteren als de enige levensvatbare optie, zal worden verwijderd, wat een leegte zal achterlaten waarin jullie nieuwe stelsel, dat gebaseerd is op natuurlijke overvloed en het delen van jullie grote bronnen met iedereen op de planeet, zal worden ingesteld. Er is en dat is er altijd geweest, meer dan genoeg om de ronde te doen en ieder van jullie zal gelijk delen in de grote weelde die spoedig voor jullie beschikbaar wordt gemaakt. Niemand op jullie planeet zal meer hongerig naar bed gaan en niemand op jullie planeet zal ooit meer in armoe hoeven te leven. Dit is jullie nieuwe stelsel.

De paden worden gezuiverd voor jullie nieuwe stelsel door veel toegewijde leden van jullie menselijke familie. Deze moedige mannen en vrouwen werken onvermoeibaar achter de schermen om de nodige veranderingen te laten gebeuren om jullie nieuwe systeem een vlucht te laten nemen. We helpen onze Aarde bondgenoten bij waar onze krachten nodig zijn, maar opnieuw, het zijn niet wij van de hogere rijken die dit werk voor jullie doen, het zijn jullie die deze taken uitvoeren. We juichen degenen toe die zoveel van hun leven hebben verplicht om deze veranderingen te vergemakkelijken en we zien jullie geweldige inspanningen die resultaten brengen ten gunste van iedereen. Ga door met jullie inspanningen terwijl er elke dag vele muren worden afgebroken.

Spoedig zal er geen obstakel meer over zijn op jullie pad om het nieuwe stelsel te beginnen en we zien de collectieve vibratie van de mensheid geweldig omhoog rijzen bij het nieuws dat zo’n integraal deel van hun problemen voor altijd in de vergetelheid zullen raken.

We zeggen tegen al onze Lichtwerkers, ga door met jullie dienst omdat jullie zo dichtbij de voltooiing zitten van jullie opdrachten die aan jullie werden toegewezen, veel langere tijd dan jullie in deze tijd je misschien realiseren.

Jullie zullen spoedig het einde gaan zien van deze moeilijke fase van jullie missie en jullie volgende opdracht zal zeker minder belastend voor jullie worden. Zoals we zeiden, we zullen persoonlijk met velen van jullie werken, daar kunnen jullie verzekerd van zijn, omdat het nu duidelijk voor velen van jullie zal zijn dat we niet voor jullie werken, het is jullie wereld en jullie zijn het die deze taken moeten voltooien. We zijn hier om jullie te helpen, om jullie het juiste gereedschap te verschaffen en om je te trainen voor het juiste gebruik ervan.

Hoe anders kunnen we dit doen zonder een persoonlijke relatie met jullie? We zeggen je dat we spoedig bij jullie zullen zijn, niet in spirit maar in het vlees, zodat we onderweg kunnen gaan met veel projecten die, zoals je gauw zult begrijpen, noodzakelijke componenten zullen zijn van jullie nieuwe wereld. We zullen spoedig weer met elkaar spreken. Het ga jullie goed, lieve mensen.

Wij zijn de Galactische Federatie van Licht.

Wij zijn jullie Familie van Licht van de sterren.

Zoals gechanneld door Greg Giles


Website: ascensionearth2012.blogspot.com/
Translator: Winny
  

No comments:

Post a Comment

invocation


Blossom Goodchild -- AN INVOCATION -- 14:02:2014 (Brisbane Hour, Australia). Search for your local time at http://24timezones.com/

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.