Thursday, 16 February 2012

16 februari 2012


Boodschap van de Galactische Federatie van Licht. 16 februari 2012We hebben jullie zachtjes manieren gebracht voor een groter begrip en om te helpen bij het vergemakkelijken van leren en voor de uitbreiding van jullie bewustzijn. We konden ook negatieve wezens opsporen die in staat waren om bepaalde mensen te beïnvloeden en die zwakte in een specifiek persoon konden opsporen en die manieren uitvonden om ze op die manier te beïnvloeden. Als we toestemming krijgen zullen wij van de Galactische Federatie van Licht er voor zorgen dat deze invloed abrupt eindigt, en we hebben speciaal getraind personeel om met deze negatieve wezens om te gaan en ze uit jullie sfeer te verwijderen.


Wat iemand alleen maar hoeft te doen is ons toestemming verlenen door hardop of in zichzelf woorden uit te spreken zoals: ‘Ik beveel dat alle negatieve buitenaardsen, negatieve aardsen en negatieve entiteiten om mijn persoonlijke sfeer, maar

ook mijn omgeving eens en voor altijd te verlaten.’of een dergelijk soort verklaring in je eigen woorden, en we zullen onmiddellijk actie ondernemen om je hulp te bieden en je huis, je kantoor of waar het is waar je bent, te zuiveren. Dit is een van de taken waar we voor getraind zijn en beter voor zijn toegerust om mee om te gaan dan jullie in deze tijd, en we kijken er naar uit om jullie op die manier te helpen.

Er zijn veel taken waar we voor getraind zijn om voor jullie, onze menselijke familie van dienst te zijn, en willen graag onze uitgebreide training voor een juist werk gebruiken. We zien jullie wereld floreren met gewoon een beetje hulp van je familie die veel van jullie houden en alleen het beste willen voor jullie. We zien velen van jullie hard werken om de mat met welkom uit te rollen voor ons en jullie inspanningen worden enorm gewaardeerd. Het zal jullie lonen en al je broeders en zusters omdat de dag waarop we openlijk met jullie kunnen werken, snel naderbij komt.

Wij hebben jullie verzekerd dat als jullie je deel van de overeenkomst nakomen, we jullie in ieder geval niet in de steek zouden laten, en wij houden ons woord.

Veel is er gebeurd in de laatste paar dagen en we zien dat zaken gesmeerd en efficiënt verder gaan en dat het pad geruimd wordt voor ons open eerste contact met jullie. Houd het goede werk vol dat jullie allemaal doen om het nieuws van ons bestaan en onze voor de deur staand komst in jullie huis te verspreiden omdat dit een vitaal gebied is waar voor gezorgd moet worden en er zijn er niet zo veel van jullie die dit soort werk doen.

Zelfs met deze kleine aantallen, wisten we dat jullie het werk klaar zouden krijgen. Daarom werden jullie geselecteerd uit velen die hun diensten aanboden voor deze missie om liefde en licht te herstellen naar deze verduisterde wereld. Jullie inspanningen zullen spoedig vrucht afwerpen en we vragen jullie om niet je voet van het gaspedaal te halen, als het ware, maar om voort te duwen met alles dat je hebt omdat we er bijna zijn, en als eenmaal deze eerste fase van ons plan bewerkstelligd is, is de mensheid in voor een blije rit van leven omdat veel ongelooflijke ontwikkelingen voor jullie klaar staan.

Deze veranderingen zullen snel gebeuren en zullen op zoveel gebieden van jullie leven blijkbaar zomaar ineens gebeuren, terwijl andere gebieden van transformatie misschien wat meer tijd zullen nemen maar te zijner tijd zullen alle gebieden van jullie gemeenschap die slechts dienden om jullie onder iemand anders zijn beheersing te houden, compleet veranderd worden om jullie de vrijheid te geven die rechtmatig van jullie is. Wij willen jullie helpen om alles te verwijderen dat nodig was om zoveel te betalen voor energie, omdat het betalen voor energie niet nodig is in een ontwikkelde gemeenschap. Wat een opmerkelijke verandering zal dat voor jullie zijn en deze veranderingen kunnen onmiddellijk beginnen na het begin van een werkende relatie tussen ons. Dit is een van de projecten die jullie zoveel vrijheid zullen brengen van jullie onderdrukkers, toch zijn er nog zoveel andere gebieden waar we ons vurig op willen richten.

Een van de vitale gebieden van jullie wereld die aandacht nodig heeft als jullie je ascentie naderen in de hogere rijken is de zuivering van de vervuiling over jullie hele planeet. Niet anders dan jullie stoffelijke lichamen, is het nodig voor jullie moeder planeet om ook zichzelf te reinigen om haar trillingsfrequentie te verhogen. Zij zorgt voor haar eigen reiniging op veel manieren maar jullie kunnen haar met onze hulp bijstaan in deze grote taak en dit is een van de projecten waar we spoedig mee onderweg moeten gaan omdat de klok tikt en er zoveel is om te doen.

Verdergaand met zaken die achter de schermen plaats vinden van jullie politieke wereld, zijn onze Aarde bondgenoten voorbereid om een serie arrestaties te lanceren en verwijdering uit machtsposities van veel belangrijke leiders en leden van de criminele Cabal. We verzekerden jullie dat deze arrestaties zullen plaats vinden en we zullen woord houden. Jullie zullen spoedig getuige zijn van deze gebeurtenissen, en die zullen vele positieve veranderingen binnenleiden waar we over gesproken hebben. Voldoende te zeggen dat deze arrestaties de katalysator zijn voor de rest van de zeer nodige veranderingen en we zien deze wettige manoeuvres mogelijk als het meest belangrijke gebeuren in de geschiedenis van jullie wereld.

Daarom zijn wij, samen met onze aardse broeders en zusters, zo nauwgezet geweest bij onze voorbereidingen omdat we willen dat deze manoeuvres zo soepel en efficiënt mogelijk gaan gebeuren, en de duistere mensen geen middel tot ontsnappen bieden via wettelijke achterdeurtjes of door andere middelen. Wij van de hogere rijken kijken naar deze arrestaties uit, net zo als velen van jullie dat doen en we zijn behoorlijk verlangend om die dag te zien manifesteren. Dat zal gebeuren, daar kunnen jullie zeker van zijn en de ontwikkelingen van jullie zullen dus ook beginnen zoals we jullie al vaak hebben beschreven.

Dit is wat wij doen en we zijn behoorlijk in staat tot onze jobs.
Velen van jullie zullen spoedig met ons trainen en jullie zullen dan zelf zien waarom we zoveel vertrouwen hebben in jullie vermogens, omdat we er zeker van zijn dat jullie ook spoedig veel vertrouwen zullen hebben in je pas verworven vaardigheden. Wij kijken er zo naar uit om onze kennis met jullie te delen en willen ook graag veel van jullie leren omdat dit een van de eerste redenen was voor onze aardse incarnaties, om veel kennis te verkrijgen van een 3 dimensionale wereld en om deze kennis te delen met hen in de hogere rijken die misschien geen gelegenheden hebben gehad om te leren wat jullie hebben verworven.

Zo is het hoe dit universum werkt, hoe het werd ontworpen. Ieder van ons helpt een ander op de unieke manier waar wij toe in staat zijn, en we delen de geschenken van onze wijsheid en kennis met alle wezens in dit hele universum. Jullie zullen ook jullie vele geschenken delen, lieve mensen, en we kijken zo uit naar deze uitwisseling van geschenken met jullie, onze broeders en zusters in het licht.

Jullie zijn allemaal door zoveel heen gegaan in jullie 3D wereld van geworstel en problemen, en wij willen dat jullie allemaal weten dat geen van jullie moeilijke tijden zonder betekenis is, alle wijsheid die jullie verworven hebben door zulke ervaringen is zeer waardevol en een gekoesterde schat in dit universum.
Jullie zullen dit zoveel beter begrijpen als we meer openlijk met jullie zulke dingen kunnen bespreken maar weet gewoon beste mensen, dat er een reden is geweest, een zeer belangrijke reden voor al jullie lijden en jullie zullen spoedig zien en begrijpen waarom jullie juist vrijwillig meededen met deze opdracht waarvan je zeer wel wist dat die jullie door zulke moeilijke tijden heen zou brengen. Er zijn zoveel anderen die zo enorm van jullie opofferingen voordeel zullen hebben en wij willen jullie enorm bedanken voor alles dat jullie gedaan hebben en nog zullen gaan doen. Jullie zijn allemaal zeer speciaal en zeer moedig en als je in de spiegel kijkt willen we dat jullie je dit allemaal zullen herinneren, zoals wij dat doen als we aan jullie denken.

Dit zal allemaal zeer spoedig voorbij zijn en er zullen geen moeilijke tijden meer komen zoals deze langs het pad van jullie nieuwe levens. Er zullen wel andere uitdagingen komen, maar geen zoals de ervaringen die jullie hier in het stoffelijke rijk hebben doorstaan. We kijken zeer uit om jullie te verwelkomen in je nieuwe leven, en we zullen de deur voor je openhouden terwijl we wachten op jullie thuiskomst.

Wij zijn de Galactische Federatie van Licht

Wij zijn jullie Familie van Licht van de sterren.

Zoals gechanneld door Greg Giles


Website: ascensionearth2012.blogspot.com/
Translator: Winny
  

No comments:

Post a Comment

invocation


Blossom Goodchild -- AN INVOCATION -- 14:02:2014 (Brisbane Hour, Australia). Search for your local time at http://24timezones.com/

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.