Friday, 24 February 2012

24 februari 2012


Boodschap van de Galactische Federatie van Licht. 24 februari 2012


Uit welke getallen bestaat de factor 33? Ons antwoord is: 1, 3, 11 en 33. Deze getallen hebben een speciale plaats in de structuur van jullie wereld en die getallen zijn vele eeuwen door het licht maar ook door het duister gebruikt, niet alleen in de recente tijd. Als jullie als collectief bepaalde momenten bereiken op je reis, zul je merken dat je veel tekens en symbolen begint te herkennen die er voor jullie zijn neergezet door het licht of door het duister. Als er gewoon een symbool door agenten van het duister in je omgeving is gezet, betekent dat niet een kwade poging om jullie te beheersen of te manipuleren.

Neem bijvoorbeeld de vele tekenen en symbolen die gebruikt worden door jullie geheime genootschappen, inclusief de Illuminati en de

Vrijmetselaars. Jullie zullen ontdekken dat veel van hun tekens en symbolen helemaal niet door hen gemaakt werden maar in feite antieke symbolen zijn die veel verschillende heilige machten en structurele aspecten beduiden van jullie werkelijkheid. Veel symbolen hebben activeringscodes en een mogelijkheid in zich om de eens slapende krachten of herinneringen in een wezen te doen ontwaken. Veel van die symbolen worden in deze tijd gebruikt om precies dat te doen: zielen wekken die nog slapen terwijl we snel de tijd bereiken waarop alle zielen worden gewekt.

Het ontwaking proces dat jullie heden ervaren, of spoedig zullen ervaren, is nauwgezet gepland om zo’n soepel en kalm proces te zijn als mogelijk is. We willen jullie niet met geweld wakker schudden uit jullie droomachtige staat, omdat dit plotselinge ontwaken aardig beschadigingen aan kan brengen aan jullie energiesystemen. Degenen van jullie die heden ontwaakt zijn, zijn leiders van je naasten. Jullie hebben gedemonstreerd dat jullie het zijn die geschikt zijn voor en voorbereid zijn op om jullie activeringen te ontvangen die jullie herinneringen zullen terugbrengen van wie jullie werkelijk zijn en alle herinneringen die zijn opgeslagen in jullie geheugenbanken voor jullie huidige incarnatie in het stoffelijke.

Al jullie gekoesterde herinneringen zijn veilig bewaard voor jullie en zullen op de juiste tijd naar jullie worden terug gebracht. Die tijd komt snel dichterbij en we zien velen van jullie grote stappen maken in de richting van die dag, door gedachtevormen, gewoontes en neigingen die je niet langer meer nodig hebt en die bezwarend zijn, schoon te maken. We zijn heel blij om velen meer van jullie te zien die dit beginnen te doen en wij van de Galactische Federatie zullen doorgaan om de tekens en symbolen van antiek ontwerp te vertonen die jullie zullen helpen bij die processen. Jullie kunnen wensen om niet altijd te denken dat als een symbool van esoterische aard is, dat het met boze opzet door het duister is gebruikt.

De meeste van deze esoterische symbolen komen uit de hogere rijken en daar in de hogere rijken bestaat de polariteit van goed en kwaad, licht en duister, niet. Er zijn symbolen door het duister vertoond in deze tijd en door hun hele bewind heen, maar die verborgen taal is niet van hen, het is alleen door hen geleend. Waar deze symbolen voor staan en welke krachten van schepping ze hebben is aan jullie om die voor jezelf te leren en begrijpen en heden is deze informatie makkelijk beschikbaar niet alleen via het internet en boekhandels maar ook in bibliotheken.

We stellen voor dat jullie niet bang zijn om deze symbolen te schuwen, maar om over hen te leren en hun ware betekenis en oorsprong te ontdekken. Jullie zullen ontdekken dat veel ervan geen kwalijke bedoeling hebben van duistere krachten of iets anders.

Vooruit kijkend naar onze plannen om jullie terug te brengen naar volledig bewustzijn, zien we velen van jullie behoorlijk opgewonden voor deze dag. We zullen zo langzaam en voorzichtig mogelijk verdergaan en als zodanig zullen we proberen om jullie langs het pad aanwijzingen te geven om jullie te helpen makkelijker terug te keren naar die herinnering en om jullie op geen enkele manier te haasten.

De realisatie van wie jullie zijn en welke levens jullie al achter je hebben gelaten kan best verrassend voor velen van jullie zijn en we zullen ons best doen om dit voor jullie zo’n geleidelijk en plezierig proces te maken, als we kunnen. We voelen dat velen van jullie al tot de sterke realisatie zijn gekomen dat je huidige incarnatie niet je eerste incarnatie is. We zijn blij om dit te zien omdat dit een echte mijlpaal is, en de meest belangrijke terwijl we het proces beginnen om jullie naar volledig bewustzijn terug te brengen. We zouden zelfs zeggen dat deze stap essentieel is voor het terug brengen van jullie herinneringen.

We zien dat het nogal een schok is voor velen van jullie als jullie herinneringen van je vorig bestaan worden teruggebracht naar jullie als je er geen idee van had dat ze in de eerste plaats bestonden. Jezelf voorbereiden voor het begrip dat velen van jullie niet alleen een vorige geschiedenis hebben maar een langdurige geschiedenis die vele duizenden jaren terug gaat is een heel gezonde start voor deze noodzakelijke voortgang.

Nog een waardevol begrip in deze tijd is dat wij uit de hogere rijken geen vreemden voor jullie allen zijn, omdat jullie allemaal verbindingen, vrienden en familie hebben die in de hogere dimensies zijn gebleven terwijl jullie naar ‘beneden reisden’ in het stoffelijke rijk van de derde dimensie.

Begrijpelijk is dat dit veel vrees en ongerustheid zal verlichten die sommigen van jullie voelen maar velen meer van jullie zullen bezwijken in de dagen die komen. Geloven dat jullie geliefde mensen die jullie hebben geleid en beschermd door al je stoffelijke incarnaties heen niets doend naast jullie zitten terwijl negatieve wezens zich met jullie reis bemoeiden is op dit moment zonder reden of gezond verstand, en we zien dat dit geloof geheel op angst is gebaseerd vanwege ongeïnformeerde meningen.

Help ons terwijl wij jullie helpen door deze informatie wijd en zijd te verspreiden. Er zijn veel kanalen en bronnen van dit soort die informatie vrijgeven en wij willen dat deze informatie minstens beschikbaar komt aan iedereen die misschien wel of niet zich hiermee bekend willen maken. Dit is alles wat we vragen omdat we niemand kunnen dwingen onze woorden te lezen of hen te dwingen dit te geloven na het lezen. Dit is het heilige recht van alle zielen en allen moeten worden toegestaan om hun eigen pad te kiezen en om te ontwaken volgens hun eigen schema.

Ieder van jullie heeft zijn eigen gebied van expertise en kennis en we zijn echt blij door de dekking van zoveel gebieden van die vele verschillende processen en onderwerpen die allen hun erkenning verdienen omdat zij ieder de plek van relevantie vasthouden op dit moment in jullie collectief, maar ook in individuele reizen. Houd het goede werk vol dat jullie allen doen en spoedig zullen jullie de zegeningen van al je werken oogsten.

Wij gaan verder door voor verwijdering te zorgen van de strijdkrachten van de Cabal en hun verwoestende machines en we zijn ook blij met jullie te delen dat de plannen om hen uit jullie werkelijkheid te ontwortelen, ook volmaakt voortgaan volgens ons voor-geregeld schema. Wij zien geen vertragingen of problemen wat dit betreft en het zal niet veel langer duren totdat zij geen enkele ruimtevechter(toestel) voor zich meer beschikbaar hebben.

De Cabal had een behoorlijke strijdmacht verzameld van ruimtevechters en andere aan de ruimte gerelateerde toestellen omdat hun financiële bronnen schier onbeperkt waren vanwege het eeuwenlang gappen van de mensen van jullie wereld. Dit is het soort rijkdom dat spoedig naar jullie, de mensen van de Aarde, terug zal keren, na het begin van jullie nieuwe financiële stelsel, in de dagen die komen.
We begrijpen dat velen van jullie heden worstelen terwijl jullie wereldeconomie verbrokkelt onder zijn opgeblazen gewicht, en we zeggen tegen jullie dat jullie nieuwe stelsel van jullie zal zijn; dit zal niet worden ontkend.

In deze tijd werken vele mannen en vrouwen van jullie wereld onvermoeibaar aan dit nieuwe stelsel dat op overvloed en gelijkheid is gebaseerd en wij zien dat de vele obstakels die in de weg staan voor de toepassing ervan, dagelijks uit de weg worden geruimd. Na de arrestatie van de vele leden van de criminele Cabal, zien we het grootste obstakel dat verwijderd wordt, en daarna zien we jullie nieuwe stelsel online komen, heel spoedig daarna.

Zoals we zeiden, velen rekenen op de verwijdering van jullie criminele Cabal en veel van onze inspanningen worden ingeschakeld naar dit proces. Ze zullen worden verwijderd en is er ook achter de schermen veel aan het gebeuren op dit front.
We vragen jullie opnieuw om te kijken naar jullie nieuwsuitzendingen en om alle relevante informatie met jullie broeders en zusters te delen. Het nieuws van deze massa arrestaties zal plots en hard komen en we willen dat jullie voorbereid zijn voor deze onvermijdelijkheid en om dit gebeuren door te geven aan iedereen die jullie kunnen bereiken. Dit gebeuren zal zeker tot op dit moment het meest belangrijke gebeuren zijn in de geschiedenis van jullie planeet en wij willen heel zeker dat zoveel mogelijk mensen van jullie wereld deelnemen aan de vieringen die zeer gepast zullen zijn na deze aankondigingen.

De aankondigingen zullen spoedig komen, wees daar zeker van. We willen niet dat onze woorden of geschetste plaatjes valse hoop voor jullie geven. Ons woord is solide en we vertellen jullie deze dingen om een heel goede reden. Jullie kunnen verwachten dat je de arrestaties van mannen en vrouwen van de Cabal binnenkort begint te zien gerapporteerd te worden door bepaalde nieuwsmedia van jullie, dat is alles wat we momenteel kunnen meedelen aan jullie, vanwege diverse redenen, een ervan is een veilig en succesvol eind te maken aan deze operatie. We hebben veel bondgenoten in de vuurlinie zitten en we moeten alle voorzorgsmaatregelen treffen voor hun veiligheid. Alles zal op de juiste tijd aan jullie worden uitgelegd en we vragen jullie vandaag opnieuw om geduld.

Alles dat verzekerd werd zal op de juiste tijd zijn; dit kan ook niet vroeger of later zijn. Alles zal doorgaan volgens ons nauwgezette schema en jullie ascentie in de hogere rijken zal geen minuut later worden gestopt of vertraagd worden dan er gepland is voor jullie want jullie hebben lang genoeg gewacht. We zijn hier zodat dit gebeuren precies volgens de timetable gebeurt die door jullie Schepper is opgesteld, en we zullen niet in onze taak falen, daar kunnen jullie zeker van zijn.

Wij zaten veel eonen lang achter veel evenementen op jullie wereld, en we hebben altijd een zorgvuldig schema bijgehouden. Alles is ontworpen om jullie tot op dit punt te brengen waar jullie nu heden staan, en alle plannen van vandaag werden ontworpen om te zorgen dat jullie als één samen opstijgen naar de hogere rijken.

Wij hebben in geen geval jullie ooit in de steek gelaten en we zullen jullie nu ook niet in de steek laten en ons achterop het schema laten brengen op dit moment terwijl jullie zo dichtbij je stralend moment staan, (waarvoor al jullie moeilijke incarnaties geweest waren) , jullie ascentie als één in de hogere rijken van dit universum.

We spraken over de vele projecten die onderweg moeten gaan om te zorgen dat jullie ascentie zo soepel mogelijk gaat verlopen en om zo veel mensen mogelijk deze ervaring zo prettig mogelijk te laten beleven. Dat is de reden achter deze noodzakelijke projecten en we zullen velen van jullie planeet aanwerven om die vele projecten te laten uitvoeren.

Jullie zullen je planeet en mensen een grote dienst bewijzen door je inspanningen en we moeten zeer spoedig ermee onderweg gaan om op schema te blijven. Blijf alert voor de volgende fase van de operatie omdat die onmiddellijk zal beginnen na de arrestaties van de vele leden van de criminele Cabal. Verdere gegevens zullen gegeven worden op gepaste tijd en allen die geïnteresseerd zijn over die posities zullen kort bericht krijgen over wat er van jullie verwacht wordt en wat jullie kunnen verwachten als je met ons werkt maar ook details van jullie carrière aangelegenheden.

We voelen dat velen van jullie heel gelukkig zullen zijn met je nieuwe carrières en we kijken uit naar de gelegenheid om meer aan jullie uit te leggen als het de tijd hiervoor is.

Tot dan, begin te denken over een carrière verandering en misschien zelfs een verandering in jullie huidige locatie omdat onze projecten worden uitgevoerd over deze hele wereld en jullie kunnen dan de gelegenheid krijgen voor herplaatsing als dit is wat jullie wensen. Velen van jullie wonen niet waar je zou willen wonen maar waar jullie je om een of andere reden moesten gaan settelen en we willen dat jullie weten dat verhuizing een uitvoerbare optie voor jullie kan zijn in de komende dagen. We zien velen van jullie opspringen bij de kans om ergens anders te wonen en we zien velen van jullie die hun voordeel gaan doen met die gelegenheid.

Velen van jullie zullen spoedig nieuwe leden worden van de Galactische Federatie van Licht en velen van jullie zijn reeds leden van onze organisatie. We zeggen tegen jullie dat jullie carrières met ons van zeer beweeglijke aard zijn omdat onze grote schepen de mogelijkheid hebben om naar de verre einden te kunnen reizen van dit universum en weer terug, en we hebben dit al bij veel gelegenheden gedaan en zullen doorgaan om door dit universum te reizen met een missie van dienst aan andere mensen en planeten door de galaxies heen.

Wij hebben veel jaren van planning geïnvesteerd en veel mensen met de uitvoering van de operatie en we zullen nooit iets onze missie en succes in gevaar laten brengen. Velen van jullie zijn onze bemanningsleden in het veld en we verzekeren jullie in deze tijd dat we over jullie waken en je beschermen naar ons beste vermogen.

Laat de gedachte van wraak door handen van het duister jullie op geen enkele manier met schrik vervullen door je opdracht om onze boodschappen en licht te verspreiden zo ver als jullie kunnen. Dit is wat jullie hier kwamen doen, en we vragen je in deze tijd om je missie te voltooien omdat jullie daar zo hard voor getraind hebben.

We zien velen van jullie precies dat doen en we danken jullie opnieuw voor je moed en je geweldige inspanningen om vol te houden in het gezicht van zichtbaar gevaar en dat je belachelijk lijkt te zijn.

Al jullie inspanningen zullen resultaten hebben en niets hiervan zou kunnen worden gedaan zonder jullie hulp. We danken jullie in deze tijd weer voor je serieuze inspanningen en zeggen je dat de voltooiing van deze moeilijke fase van de totale operatie heel nabij is. En de volgende fase van de operatie zal zeker veel prettiger en belonend voor jullie zijn.

Wij zijn de Galactische Federatie van Licht
(De rest van de boodschap van vandaag was van persoonlijke aard; maar ik deel dit toch mee omdat ik voel dat velen het gesprek inzichtelijk vinden.)

Wij van de Galactische Federatie van Licht vragen jullie medewerking in deze tijd om ons beter de gedachteprocessen te laten begrijpen van degenen uit jullie wereld terwijl we doorgaan in de dagen richting jullie ascentie naar de hogere dimensies. Dit zullen we bewerkstelligen door ons gezamenlijke werk terwijl we de gedachteprocessen lezen van degenen die onze boodschappen lezen via onze kanalen. Dit is een manier waarop we onze doelen kunnen bereiken en in deze tijd is dit het meest effectieve middel om jullie gewenste doel te bereiken om beter het menselijk denken te begrijpen en de aard van het collectief van de mensheid, maar ook het individuele gedrag.

Veel beschikbare informatie werd verzameld door dit proces, en we vragen om jouw voortdurende samenwerking wat dit betreft. Laat ons doorgaan om onze woorden via jou mee te delen omdat we nog veel moeten doen. Onze boodschappen van de laatste tijd groeien in lengte maar we zien dat dit zeer noodzakelijk is om onze doelen te bereiken. Werk nog even langer samen terwijl we dichterbij komen naar de dag waarop we veilig kunnen uitwisselen op een meer persoonlijk manier met de mensheid en de diensten van onze kanalen zullen uiteindelijk onnodig worden.

Zoals gechanneld door Greg Giles


Website: ascensionearth2012.blogspot.com/
Translator: Winny
  

No comments:

Post a Comment

invocation


Blossom Goodchild -- AN INVOCATION -- 14:02:2014 (Brisbane Hour, Australia). Search for your local time at http://24timezones.com/

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.