Monday, 6 February 2012

6 februari 2012

Greg Giles met Boodschap van Paul van de Galactische Federatie van Licht op 6 februari 2012


De schaduw gaat helemaal over de regering. Jullie wereld is gedoopt in een duister complot dat jullie huis, jullie geld,  gezondheid en je vrijheid afneemt, als je kunt zien wat jullie als vrijheid beleven. Jullie allemaal, ieder van jullie, zijn gevangenen in een wereld van je eigen schepping, alhoewel er verschillende niveaus van medeplichtigheid in alles zit. Sommigen van jullie zijn vrijwillige deelnemers geweest, andere gedwongen of bedreigde, weer anderen met smoesjes overreed, maar jullie allemaal hebben een ding dat overeenkomt, jullie zijn allemaal gevangenen en je moet wegvluchten van je gevangen nemers als je ooit de zoete lucht van vrijheid weer wilt inademen. En dit is het plan.Wij de Galactische Federatie van Licht zijn hier en er zijn ook anderen om jullie te helpen je te bevrijden. Maar zoals we al zovaak gezegd hebben we zijn niet hier om jullie werk voor jullie te doen. We zijn hier om jullie besluit werkelijkheid te maken, niets meer en niets minder. Wat is je besluit? Willen jullie doorgaan in een leugen te leven zoals je doet, van dat je vrij bent en geniet van alle geschenken die de Schepper jullie verleend heeft? Of gaan jullie ontwaken en neem je volledig bewust notie van wat langzaam rondom je heen omhoog is gekropen om je te sluiten binnen de muren van steeds groeiend fascistisch dictatorschap? 


Er zijn er zo weinigen van jullie die jullie willen knechten maar zo heel veel van jullie. De aantallen zijn zo ten voordele van jullie en we zien tegenwoordig  erop toe dat de duisteren worden ontwapend, om jullie het volk een vecht-kans te geven. Zonder een krijgsmacht die tot aan de tanden is gewapend met geavanceerde wapens van onnoemelijke proporties, zien we dat het speelveld behoorlijk veel omhoog is gegaan en we zien nu dat mensen oprijzen om terug te pakken wat rechtmatig van hen is. De tijd daarvoor is gekomen. Wij slaan jullie gade terwijl je opstaat en om terug te nemen wat systematisch in al zo vele eeuwen tijd van jullie is afgestolen.  


Het begint allemaal met jou, niet met jullie als planeet met miljarden mensen, maar met jou als individu. Als ieder van jullie als mens ontwaakt voor deze onrechtvaardigheid en voegt zich dan bij zijn naaste die op zich heeft genomen om zichzelf te informeren wat er overal om hem heen gebeurt, en dan begint het. Dat is als de wielen beginnen te rollen en jullie werkelijkheid kan veranderen, maar niet totdat het individu dat jullie zijn ontwaakt om zich bij het collectief te voegen. Zijn jullie nou ontwaakt? Dat is vandaag de vraag voor je. Als je ja antwoordt op deze vraag, dan begroeten wij jullie nu en ga naast je naaste staan die ook ja heeft geantwoord op deze vraag. Het is slechts als ieder van jullie ontwaakt en veranderingen wil dat we kunnen helpen in een volgend niveau. Wij staan klaar. We zijn voorbereid en zeer verlangend om jullie te helpen om de verwijdering te vergemakkelijken van jullie duisteren   die jullie wereld heden teisteren. Wij weten waar ze allemaal zijn. Niemand kan zich voor ons verbergen. Laat ons jullie helpen op die manier en doen wat we als beste kunnen doen, en dat is helpen om werelden zoals die van jullie te helpen optillen uit het duister waar ze zich in bevinden.


Disclosure is een zeer reële en noodzakelijke stap die gezet moet worden op onze weg naar een vereniging met jullie dat ons efficiënter laat helpen in jullie tijd van nood. De tijd wordt steeds korter en er is veel te doen, dus vragen we van jullie om het pad voor ons vrij te maken om open contact te maken. Wij kunnen dit niet voor jullie doen. We vragen dat jullie het woord verspreiden dat wij hier zijn. We kunnen jullie weer alleen beloven dat we jullie niet in de steek zullen laten en jullie loslaten terwijl je dwaas of gek lijkt te zijn. Jullie zullen als pionier worden beschouwd, een baanbreker, een leider van je naaste als alles doorgaat en we op jullie grond landen zodat iedereen dat ziet. Deze dag zal komen en zal spoedig komen. Jullie kunnen hier van verzekerd zijn omdat dit moet gebeuren om de meest gepaste overgang te verzekeren van jullie huidige 3de dimensionale status naar je nieuwe tehuis in de 5de. Dat is onze bedoeling. Jullie zullen enorm je voordeel doen met onze hulp. Weet dit, want wij spreken de waarheid. 


Let erop dat jullie allemaal de taken doen die nodig zijn voor jullie om onze betrokkenheid bij deze zaken op te voeren. Dit is een belangrijk werk, en ieder van jullie die deze woorden leest is nauwkeurig uitgekozen voor deze opdracht. Velen drukten hun interesse uit voor deze missie omdat je beloning voor je inspanningen hier, ook groot zullen zijn, natuurlijk vanwege jullie ingeboren aard om anderen te willen helpen op elke manier je kunt. We selecteerden degenen waarvan we voelden dat die geen angst of  latentie hen van hun opdracht zouden laten afhouden en we zijn zo blij te zien dat zo velen van jullie in zulke grote aantallen antwoordden. We zien nu het licht aan het eind van de tunnel en we wachten op het moment dat jullie stemmen van de waarheid zich net ver genoeg verspreiden zodat wij onze zet kunnen doen. Jullie zijn zo dicht bij dit moment. Doe het niet langzamer aan. Laat die recente teleurstelling die velen van jullie gevoeld hebben je niet afhouden van je taken. Alles is niet voor niets geweest en veel positiefs kwam uit deze ervaring voort. Weet dit omdat dit de waarheid is en ga verder.


Opnieuw zullen we de sightings opvoeren van jullie grote vloten met lichtschepen zodat onze Lichtwerkers die kunnen fotograferen en videotapen om ze over je internet te verspreiden. Dit is een deel van het plan waarmee we onderweg kunnen gaan en we voelen dat velen van jullie blij zijn met die gelegenheden om te zien hoe jullie Sterren families boven over je hoofd vliegen.  Weet dat wij onze schepen vullen en dat wij velen van jullie kunnen zien als je getuige bent van onze verschijningen. We kennen sommigen van jullie bij naam omdat we je eerder ontmoet hebben om sommige details uit te werken over onze werk-relatie. Houd je ogen op de hemelen gericht (Keep your eyes to the skies)  Ga door met het goede werk dat jullie allemaal doen, omdat jullie op elke dag een onnoemelijk verschil maken. 


De grote inspanning waarmee we allen hebben ingestemd om die te ondernemen, is geen makkelijke, hoe ver je je verbeelding ook laat gaan en wij eren jullie moed en je geduld om vol te houden onder de moeilijke condities waarin jullie leven. We verzekeren jullie dat we vooruit gaan met de operatie precies volgens een vóórgeregeld schema, omdat er vertragingen zijn geweest die er niet meer zullen zijn, vertragingen die door omstandigheden gebeurden. Er zijn er te veel van ons aan onze kant van de missie om zulke vertragingen toe te staan, dus jullie kunnen er zeker van zijn dat we opereren in een zeer strak schema. Jullie missie zal voltooid worden volgens het tijdschema waarmee is overeen gekomen, niet later, en velen van jullie zullen opnieuw tekenen voor meer taken hier en zelfs in de volgende wereld welke  voordelen kunnen hebben van onze hulp. Dit is wat wij doen en we zouden het niet zonder jullie kunnen doen. Jullie zijn zeer speciaal voor ons en jullie hele universum en jullie worden geacht voor je moed en je onbaatzuchtigheid. 


Heden zijn veel ogen van het universum op jullie gericht en we weten dat jullie zullen slagen omdat jullie dat zo veel keren gedaan hebben. Ga nu door met je taken, we kunnen jullie niet genoeg bedanken, lieve mensen en we zullen volhouden met onze taken aan onze kant en zeer spoedig zullen we elkaar tegenkomen op het middenstuk. Laat ons de tijd om door te gaan en om op deze manier naar jullie toe te komen, omdat veel hierdoor ook wordt gewonnen.


Wij hebben voor de Cabal enkele verrassingen in petto en we willen hen dat spoedig presenteren. We weten dat ze zeer verrast zullen zijn van wat wij voor ze hebben. Kijk wat dit betreft uit naar informatie hierover, omdat we weten dat onze vertrouwde Lichtwerkers dit nieuws ook zeer interessant zullen vinden. Denk eraan dat dit voor jullie allemaal wordt vertoond en jullie zullen geen voorkeur hoeven aangeven om vanuit de eerste hand van de vruchten van je inspanningen getuige te zijn. Laten we gewoon zeggen dat de zaken worden opgewarmd en er zullen hen zijn die zeer spoedig uit de bakpan het vuur in zullen springen. We beloofden jullie dat als jullie allen je deel zou doen en jullie kant van de afspraak zouden nakomen dat wij die van ons zouden doen. Jullie zullen spoedig getuige zijn van hoe wij ons woord houden. Blijf afgestemd, blijf gefocust. Het eind van dit hoofdstuk is nabij.


Verdergaand door de dagen nadat de laatsten van de cabal mensen van jullie pad verwijderd zijn, zullen jullie je dagen gevuld zien met meer en meer verheffende momenten en grote verrassingen. Niet al jullie werk moet zo moeilijke en schijnbaar onbeloond zijn omdat wij ook waardevolle beloningen beloofd hebben, en dit zullen we dus ook jullie doen toekomen. Vele nieuwe projecten zullen onderweg gaan om een betere infrastructuur op te bouwen van jullie gemeenschap. Iedereen zal er inspringen en iedereen zal plezierig beloond worden omdat dit is hoe een Galactische gemeenschap opereert en gedijt als alle weerstand eindelijk is verwijderd en dit is wat we heden samen bewerkstelligen. 


Weet dat met velen van jullie in de nabije toekomst contact zal gemaakt worden met een aanbod van een meer persoonlijke werkrelatie met ons, omdat jullie een verdienstelijk werk gedaan hebben met toewijding voor je taken en voor het licht. Hiervoor worden jullie gecompenseerd en wij waarderen enorm ieder van jullie individuele inspanningen, maar ook die van het collectief.
Ga door met je dienst vandaag. We zijn bijna op het punt waar we onze eerste zuiveringsfasen kunnen afsluiten van onze veelvoudige operatie. Met onze voortdurende hulp zullen deze dringende zaken snel en efficiënt worden opgelost, wat ons dan toestaat verder te gaan met de volgende fase van het plan waarvan wij weten dat jullie die enorm zal verheugen. Tot dan, ga door vastberaden vol te houden. Het einde is in zicht.
Ik ben Paul van de Galactische Federatie van Licht en het is een eer geweest om met jullie vandaag te spreken. Het ga je goed mijn vrienden. 
Wij zijn jullie Familie van Licht van de sterren.


As channeled through Greg GilesTranslator: Winny

Translations


 http://englishgreggiles.blogspot.com/  - English
 http://brazilgreggiles.blogspot.com/ - Brazil

http://bulgariangg.blogspot.com/ - Bulgarian
 http://dutchgreggiles.blogspot.com/ - Dutch
 http://coratiangreggiles.blogspot.com/ - Croatian
http://frenchgreggiles.blogspot.com/- French
  http://germangreggiles.blogspot.com/  -German
http://polishgreggiles.blogspot.com/ - Polish
http://romaniangreggiles.blogspot.com/ - Romanian
http://russiangreggilles.blogspot.com/ - Russian
http://sloveniangreggiles.blogspot.com/ - Slovenian
http://spanishgreggiles.blogspot.com/ - Spanish
http://swedishgreggiles.blogspot.com/ - SwedishOriginals and translations of Galactic Messages available at
http://www.despertando.me/

No comments:

Post a Comment

invocation


Blossom Goodchild -- AN INVOCATION -- 14:02:2014 (Brisbane Hour, Australia). Search for your local time at http://24timezones.com/

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.