Monday, 13 February 2012

13 februari 2012


Boodschap van de Galactische Federatie van Licht. 13 februari 2012Tegenstand is de uitdaging die velen van jullie vandaag onder ogen zien. Een obstakel is op jullie pad gezet en we zien velen van jullie de keus maken om dat te verwijderen en om door te gaan met je dienst, helder van hoofd en je niet laten afschrikkend door de huidige verwarring en werkstilstand. Er zijn mensen die wilden afwijken van hun koers en om dit obstakel heen wilden gaan door een nieuw pad voor zichzelf te verzinnen. We begroeten jullie ook omdat we je altijd verzekerd hebben dat we iedere keus die je maakt eren en respecteren. Alle paden zullen uiteindelijk naar het licht leiden, er kan geen andere manier zijn, en deze mensen zullen ook hun pad vinden via het nieuwe spoor waar ze langs gaan.

We willen in deze tijd met jullie, onze toegewijde Lichtwerkers, bespreken wat jullie allemaal voor geweldig werk doen. Wij zien jullie allen enorme inspanningen doen om jullie opdracht te vervullen en wij zeggen bravo voor jullie pogingen om vol te houden in het gezicht van nooit eindigende problemen en testen door jullie kracht en

vastbeslotenheid. We dachten toen jullie werden geselecteerd voor deze missie dat jullie niets op je weg zouden laten staan voor een succesvolle voltooiing en we zien dit nu duidelijk als een wijze keuze. Ga onverschrokken door via schijnbare verwarrende zaken om je heen, omdat jullie hele ervaring door 3D soms aardig lastig en verwarrend is geweest, nietwaar?

Jullie zijn allen Meesters die navigeren door deze op een doolhof lijkende ervaring en jullie hebben heden bijna het eind bereikt en zullen eruit op rijzen in het licht. Niets kan jullie nu stoppen of je vertragen omdat jullie een krachtig ‘hoofd van stoom’ opgebouwd hebben en veel obstakels zijn al weggehaald van jullie paden verderop. Heb vertrouwen en geloof dat jullie het station van je bestemming zullen bereiken.

Over gaand naar zaken die jullie nemisis betreffen, de duistere Cabal, gaan wij, de Galactische Federatie van Licht, verder om hun oorlogsmachine te ontmantelen, dag na dag, uur na uur.

Het is een prachtig gezicht om waar te nemen. Stukje bij beetje wordt hun eens schijnbaar formidabele geheime bewaarplaats van soldaten en wapens systematisch en zeker gedemonteerd, alleen verstrooide en gefragmenteerde stukjes in disharmonie en verwarring achterlatend. Zij die blijven doorgaan met vechten zien de nederlaag als een onontkoombaar slot van hun campagne en wachten in angst op als hun tijd daar is om gerechtigheid tegen te komen, en dat zal gebeuren. De leiders van deze strijdkrachten zijn de volgenden nadat hun grenzen van verdediging als stukjes gebroken glas zijn bijeen geveegd.

Ook zij moeten weten dat het de volgende keer hun beurt is en zij voelen zich heden minder blufferig en dorstig naar oorlog en overwinning dan vrees, zorg en schaamte voor hun daden te hebben. Ze maken zich nu zorgen over het weggehaald worden bij hun families en vrienden, toch is dit hun karma, dit is het pad dat zij kozen om dezelfde lessen te leren die we allemaal moeten leren, maar voor sommigen van ons op verschillende wijze. Alles zal eerlijk en menselijk behandeld worden, dit is onze manier, ook al is het niet de hunne.

Hun bazen zullen ook opgepakt en gevangen genomen worden om gerechtigheid te ontmoeten voor hun daden en wij zullen niet stoppen totdat jullie wereld gezuiverd is van degenen die plannen maakten en intrigeerden om jullie, onze broeders en zusters, tot slaaf te maken.

Dit is de manier waarop het moet zijn, omdat het pad gezuiverd moet worden voor een vredige reünie met ons omdat er zo weinig tijd is overgebleven voordat jullie grote moment is aangebroken en er is nog veel te doen samen. Hoe kunnen we succesvol samenwerken met de Cabal die voortdurend tegen jullie en ons samenzweren? Ze moeten worden verwijderd en wij, samen met onze Aarde bondgenoten, zorgen in deze tijd voor deze taak. Met jullie voortdurende geduld zullen we in deze poging slagen. We komen elk moment van de dag langzaam dichter bij dit onvermijdelijke slot. Wij houden geen pauzes in onze missie en er zijn geen dagen die niet gevuld zijn met verdere progressie alhoewel we ons duidelijk realiseren dat vanuit jullie gezichtspunt het misschien kan lijken dat de zaken geen voortgang maken.

Dit komt vanwege jullie nieuws media die uitval hebben voor de waarheid over wat er aan het gebeuren is, maar ook als noodzaak voor bepaalde niveaus van geheimhouding aan onze zijde van de strijd. In de dagen die komen zal deze sluier van geheimhouding opgetild worden en zal alles met jullie worden gedeeld omdat er geen enkel onderwerp van ‘verboden terrein’ zal zijn. Dit is de nieuwe manier van jullie nieuwe wereld. Geen geheim of mysterie groot of klein zal langer van jullie worden weggehouden. Dit is slechts een van de positieve attributen van een Galactische gemeenschap, omdat de vrije stroom van informatie opperst belangrijk is voor zijn juiste functioneren.

Kennis is met opzet eonen van jullie weggehouden op bevel van de duisteren om jullie onder hun beheersing te houden, maar terwijl hun beheersing elke dag meer weg glipt, beleven jullie veel grotere en meer middelen tussen jullie voor een vrije stroom van informatie.

Zien jullie hoe die twee gevallen met elkaar in verband staan? Zien jullie hoe het ene het andere beïnvloedt? Dit is waarom het duister zo enorm de vrije stroom van informatie en jullie recht om vrij te spreken, vrezen en daarom is het waarom ze al vele lange jaren lang langzamerhand jullie rechten hebben weg geknepen en ze vreesden zo enorm voor deze dag die nu is gekomen. Nog tot vandaag proberen ze wanhopig jullie rechten van vrijheid van spreken en communiceren weg te stelen maar ze raken de ene muur na de andere terwijl jullie, de mensen, niet langer meer bereidwillig zijn om jullie rechten en vrijheden te verkwanselen voor hun valse beloften van bescherming.

Velen van jullie zien nu dat jullie nooit hun bescherming nodig hadden omdat jullie geen andere vijanden hebben dan zij zijn. Dit zijn degenen die jullie iedere keer weer hebben aangevallen en de schuld gaven aan jullie broeders en zusters die ook door hen meedogenloos werden aangevallen, tegen jullie was die vinger gericht. Velen van jullie zien dit nu duidelijk en weigeren om nog langer deel te nemen aan dit spel. Dit spel wordt nu gestopt als jullie dat bevelen en wij zullen jullie, wat dit betreft bijstaan. Dit is een van de taken waarvoor wij beter zijn toegepast dan jullie en dit is een van de grote redenen dat we in deze tijd hier zijn om jullie te dienen.
Blijf uitkijken voor nieuws over arrestaties van leiders van de criminele cabal.

Wij hebben jullie verzekerd dat deze arrestaties zullen plaats vinden en we zullen niet falen maar ons woord gestand doen. Onze bondgenoten zijn op hun plaats om deze massale arrestaties te beginnen en allen wachten op het eindsignaal om verder te gaan. Zoals we zeiden, deze gebeurtenissen zullen worden verslaan door bepaalde leden van jullie media en jullie zullen verslagen ontdekken van deze gebeurtenissen terwijl ze plaats vinden. Dat zullen we zeker doen. We zien velen van jullie kijken naar jullie nieuwsuitzendingen en het doet ons genoegen als velen van jullie volmaakt gelijk op gaan met iedere fase van onze missie. We zien van jullie velen elkaar informeren over het laatste gebeuren en we zijn zo onder indruk van jullie teamwork hierbij, net als op zoveel andere gebieden.

Het was niet al te lang geleden in jullie geschiedenis toen velen van jullie niet in staat waren om gemeenschappelijk samen te komen zoals jullie nu doen, maar we zien hoe enorm jullie allemaal zich individueel hebben ontwikkeld, en ook als een machtige collectieve kracht, en we zien jullie iedere dag aan stuwkracht en kracht winnen. We zien jullie niet ophouden totdat jullie nieuwe wereld voor jullie allen vanaf de buitenkant komt binnen barsten. We zien deze dag, en we willen dat jullie dit ook visualiseren omdat dit jullie doel is dat zo duidelijk binnen jullie bereik ligt.

Stop niet en ga niet langzaam omdat jullie heden allemaal de stuwkracht hebben die je ooit nodig hebt om jullie nieuwe wereld in je handen te krijgen. Jullie zijn er bijna en we weten dat velen van jullie dit kunnen voelen en we weten dat jullie deze gelegenheid met al die lange jaren van hard werk niet voor niets laten zijn. We bewonderen enorm jullie moed, je kracht en jullie wil om voorwaarts te strijden in het gezicht van die meedogenloze tegenstand en we juichen jullie voortdurende inspanningen toe en zeggen je dat grote wezens van immense kracht door jullie wil worden verzonnen om in jullie epische worsteling tegen het duister succes te hebben.
Wij zijn de Galactische Federatie van Licht

Wij zijn jullie Familie van Licht van de sterren.

Zoals gechanneld door Greg Giles


Website: ascensionearth2012.blogspot.com/
Translator: Winny
  

No comments:

Post a Comment

invocation


Blossom Goodchild -- AN INVOCATION -- 14:02:2014 (Brisbane Hour, Australia). Search for your local time at http://24timezones.com/

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.