Saturday, 18 February 2012

18 februari 2012


Boodschap van de Galactische Federatie van Licht. 18 februari 2012Er zijn veel programma’s die spoedig onderweg zullen zijn, en door deze programma’s zal de mensheid als één worden samengebracht. Er zullen veel verschillende programma’s gelanceerd worden en mensen van over de hele wereld en van alle rangen en standen in het leven zullen eraan deelnemen, en zullen zoveel mensen bijeenbrengen wat anders nooit zou kunnen bij andere omstandigheden. Dus zien jullie hoe belangrijk deze programma’s zullen worden voor jullie wereld, op veel verschillende niveaus.

Ze zullen niet alleen de vitale reiniging beginnen van heel jullie wereld, van haar vervuiling en andere belangrijke taken maar ook de schade herstellen die

door oorlogen en andere middelen zijn aangebracht die zo velen van jullie verdeeld hebben en van elkaar afgescheiden hebben gehouden.

Er zijn degenen van het duister die opzettelijke plannen hadden om jullie allen verdeeld te houden, afgescheiden van de rest van jullie menselijke broeders en zusters. Zij vreesden dat jullie als één zouden samen komen omdat dit altijd de grootste bedreiging voor hun macht is geweest.

Ze hadden het goed met dit te denken omdat dit samenkomen van de mensheid is dat heden hun macht tot niets meer uitholt dan wat een eindeloos schema’s en plannen maken van hen is dat hen absoluut nergens brengt. En dit komt allemaal door jullie, de mensen, die samenkomen en ‘nee zeggen, en we willen dit niet langer meer voorstaan en we zullen niet meer vallen voor dezelfde oude trucs en bedotterij.’

Zo velen van jullie hebben een actieve rol om je broeders en zusters te informeren over deze manoeuvres en tactieken, en het komt door dit openlijk delen van informatie die jullie band versterkt en het einde gaan zien van dit eindeloze ‘balletje-balletje’ spel van corruptie en controle.

Wij kijken maar een paar jaren terug in jullie verleden en we zien daar zo velen van jullie verdeeld over zoveel fronten.

Zaken die nauwelijks enig verschil maakten voor jullie welvaart, jullie vrijheid en jullie overleving, en toch namen jullie deze trucs voor waar aan om je bezig en verdeeld te houden. Dus velen van jullie besteedden zo veel tijd en energie om met elkaar te vechten terwijl de roofheren jullie geld, je gezondheid en je vrijheid stalen.

Heden zien we zo velen van jullie uiteindelijk dit afleidingsspel negeren en in plaats van je focus, je aandacht op de geniepige daden van degenen te houden die zo lang tégen jullie plannen en schema’s maakten. Hiervoor applaudisseren wij en we begroeten jullie inspanningen om jullie buren te informeren en om een eind te maken aan deze gekheid. Jullie maken allemaal zo’n verschil en we willen dat jullie weten hoe gewaardeerd jullie inspanningen zijn.

Veel veranderingen kunnen onderweg gaan nu de daden van degenen van het duister zijn geopenbaard door jullie licht. Echte verandering is er nog niet beleefd hier in jullie wereld in welke van jullie gekende geschiedenis ook. In plaats hiervan is verandering voor jullie langs een slakkenpad gekropen, wat jullie verder en verder af hield van je ontwikkeling die jullie rechtmatig hadden kunnen ervaren. Dit was allemaal deel van het plan om jullie onder iemands beheersing te houden. Jullie breken nu los van deze overheersing, en hierom zal jullie gemeenschap een snelle vlucht van ontwikkeling beleven die geen van jullie heeft meegemaakt in
welke van jullie recente incarnaties hier ook.

Jullie wereld kan en zal compleet getransformeerd worden met een klein beetje hulp maar alles vanwege jullie inspanningen om jezelf te informeren en om actie te ondernemen tegen degenen die jullie hebben onderdrukt. Zien jullie nu hoe belangrijk het de hele tijd is geweest om jezelf de innerlijke werking van jullie gemeenschappen te leren, of die informatie nu aan jullie werd gegeven via het zes uur nieuws of niet?

Het was aan jullie, aan niemand anders om alternatieve bronnen te vinden voor deze vitale informatie en er naar te handelen, en er naar gehandeld hebben jullie. We zijn zeer trots op ieder van jullie voor deze inspanningen, en we verzekeren jullie dat je zeer binnenkort de beloning zult ontvangen voor dit werk.

We zien veel gebieden die afgebroken worden als we eenmaal met onze gezamenlijke projecten beginnen. Niet alleen worden jullie verenigd met jullie menselijke broeders en zusters die zo lang van elkaar afgescheiden werden, maar jullie worden ook verenigd met jullie sterrenfamilies waar je zo lang van afgescheiden bent geweest. Dit zal werkelijk een familie bijeenkomst zijn op veel niveaus en er wachten jullie veel verrassingen langs dit pad.

We zijn zeer blij met de inspanningen van zo velen van jullie die het pad plaveiden voor onze komst en wij willen jullie in deze tijd danken voor jullie harde werk en vastberadenheid om jullie wereld beter te maken en te veranderen. Jullie inspanningen zullen resultaat leveren daar kun je verzekerd van zijn en ieder lid van jullie menselijke familie zal enorm voordeel hebben van jullie gedrevenheid van vandaag.

Opnieuw, we willen graag onderweg gaan met die veel belangrijke projecten, zo spoedig als dit mogelijk is, en we zien de paden voldoende schoongemaakt volgens ons schema. Jullie zullen spoedig het begin zien van bepaalde sleutel elementen die de lancering zullen triggeren/aanzetten van veel projecten tegelijkertijd, en het zijn die projecten die ons samen in een vredige en wederzijds gunstige samenwerking brengen.

Ga door om je broeders en zusters te informeren dat er geen reden voor angst is om ons en onze aankomst te vrezen, omdat wij alleen hier zijn om onze menselijke familie te helpen de vele nodige ontwikkelingen te maken die zullen zorgen voor de verbetering van levens overal op jullie planeet. De tijd voor verandering is een lange tijd geleden al gekomen maar jullie werd deze gelegenheid geweigerd. Jullie zal dit niet langer meer worden geweigerd.

We rekenen op velen van jullie om de komende arrestaties te zien van veel leden van jullie criminele Cabal als positieve tekenen van dingen die gaan komen, en wij willen die golf van positieve energie berijden om onze introductie te maken naar de mensen van jullie planeet. We hebben jullie hulp nodig om dit project tot een succes te maken en we hebben vertrouwen dat jullie je naar die gelegenheid zullen optillen wat jullie zo vaak al gedaan hebben.

Jullie zullen niet alleen zijn bij je inspanningen omdat een machtige bondgenoot zich bij jullie zal voegen, en dat zijn delen van jullie mediagezelschap. Tientallen jaren zijn die contactpunten van de media gebruikt als zeer krachtige middelen om jullie te beheersen, maar nu zullen enkelen van hen hun macht gebruiken om jullie mensen te helpen bevrijden uit de klauwen van de duisteren.

Wij zien dat de alliantie van twee machtige krachten, jullie de mensen en jullie media, een niet te stoppen kracht is die het eind zal aankondigen van de regering van de Cabal en jullie isolatie van de rest van dit universum.

De vrije stroom van informatie en ideeën is altijd zo’n vitaal concept geweest voor jullie gemeenschap en jullie staan op het punt getuige te zijn van de zuivere kracht hiervan omdat de onderdrukking van waarheid in de dagen die voor jullie liggen, eindelijk wordt opgeheven.
Jullie wereld gaat op weg een grote sprong in de toekomst te nemen en er kan bijna gezegd worden dat jullie tijdreizigers zullen zijn die reizen naar een toekomstige tijd van jullie planeet. Het aftellen is begonnen. Bereid je voor op een ‘lift off’.
Dit is zeker een zeer opwindende periode in jullie geschiedenis voor velen van jullie en wij zijn blij om deel te zijn van deze ervaring met jullie.

We zullen doen wat we kunnen om jullie van veiligheid te verzekeren bij deze veranderingen en we vragen jullie samenwerking bij deze vele projecten. Dit zal een gemeenschapsinspanning zijn die niet lijkt op iets waar jullie ooit eerder aan hebben deelgenomen, en wezens van over jullie hele planeet zullen er op een of andere manier aan bijdragen om het zelfde doel te bereiken. Dit is nooit eerder hier geprobeerd op jullie planeet en we zijn zeker dat gezamenlijke wereldwijde inspanningen in jullie nieuwe geschiedenisboeken zullen worden opgeslagen en jullie verhaal zal eeuwen lang bewaard blijven.

We zien velen van jullie je bedoelingen kenbaar maken dat je graag wilt deelnemen aan deze vele projecten en we zijn heel blij met de reacties die het nieuws van deze gezamenlijke projecten krijgt. In de komende dagen zal verdere informatie over deze gelegenheden duidelijk gemaakt worden aan jullie en al jullie vragen zullen volledig worden beantwoord.

Nu willen we zeggen dat veel van die projecten zullen plaats vinden op veel verschillende delen van jullie wereld. Wij, de Galactische Federatie van Licht zullen voor transport zorgen naar die gebieden, en jullie zullen ook weer worden teruggebracht naar de gebieden waar jullie wonen nadat jullie werk ‘shift’ voltooid is. Er zullen diverse ‘shifts’ zijn iedere dag en we zien voldoende aantallen van jullie die willen deelnemen aan deze projecten wat ons in staat zal stellen om rond de klok te werken voor de voltooiing van ieder project.

Er zullen veel verschillende projecten beschikbaar zijn voor jullie en jullie zijn vrij om het specifieke project te kiezen dat je het meest interesseert. Jullie zullen in elk veld getraind worden waar je aan wilt deelnemen en de vaardigheden die jullie ontwikkelen zullen nooit in waarde afnemen omdat er ook veel andere werelden zijn die jullie expertise nodig zullen hebben nadat deze planeet is hersteld tot zijn oorspronkelijke conditie.

Er zijn veel voordelen om met ons te werken en we kijken er naar uit om op gepaste tijd deze opmonteringen met jullie te bespreken. Die projecten zullen spoedig onderweg gaan, er kan geen andere manier zijn en we kijken dus uit om met velen van jullie te gaan werken. We zien deze dag snel naderbij komen aan de horizon en we kijken ook uit om velen van jullie te ontmoeten face-to-face en om meer persoonlijk met jullie te spreken.

Tot dan, ga door met het goede werk dat jullie allemaal doen dat jullie naar de volgende stappen zal leiden om jullie wereld naar het paradijs te laten terugkeren die het eens was. Geef ons de gelegenheid om jullie op die manier te helpen en door onze collectieve inspanningen zullen we de succesvolle voltooiing van onze missie zien.

Wij zijn de Galactische Federatie van Licht.
Wij zijn jullie Familie van Licht van de sterren.

Zoals gechanneld door Greg Giles


Website: ascensionearth2012.blogspot.com/
Translator: Winny
  

No comments:

Post a Comment

invocation


Blossom Goodchild -- AN INVOCATION -- 14:02:2014 (Brisbane Hour, Australia). Search for your local time at http://24timezones.com/

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.