Sunday, 19 February 2012

19 februari 2012


Boodschap van de Galactische Federatie van Licht. 19 februari 2012Jullie willen antwoorden. Laat jezelf even los. Er zijn zich in de volgende dagen bepaalde evenementen aan het ontvouwen die jullie koers van je leven op Aarde zullen veranderen. De massale arrestaties waarover we gesproken hebben, zullen in ernst gebeuren en we willen jullie zeggen om jezelf hiervoor voor te bereiden. We zien enige verstoringen bij strijdkrachten maar niet veel omdat die wezens in bewaring worden genomen en we willen graag iedereen van jullie die zichzelf hebben geïnformeerd over het belang van die gebeurtenissen, om deze informatie wijd en zijd te verspreiden en dus ook aan anderen de relevantie ervan te leren.

Kijk uit naar het begin van die arrestaties die heel spoedig zullen beginnen. Onze Aarde bondgenoten zitten op hun plek en zijn voorbereid om dat massale

ondernemen te beginnen. Grote aantallen mannen en soms vrouwen zullen uit hun gemeenschap worden gehaald en worden aangehouden zodat ze zich niet langer meer kunnen bemoeien met jullie leven en het voortzetten van de gebeurtenissen die op het punt staan zich in jullie wereld te ontvouwen.

Wij willen graag dat jullie weten dat veel tijd en inspanning is geleverd in de geplande fases van die maatregelen en wij, de Galactische Federatie van Licht willen graag in deze tijd al onze bondgenoten in het veld bedanken die zoveel van hun leven hebben gegeven zodat dit plan vruchten gaat afwerpen. De mensheid zal bevrijd worden na deze arrestaties en we voelen dat dit zeker een geval van viering is en we willen graag feesten zien. Viering zal helpen de nodige energieën te scheppen die anderen zal laten voelen wat dit gebeuren voor hen betekent omdat velen zich dit afvragen en zelfs bang worden bij die processen.

Er is helemaal niets om bang voor te zijn. Deze arrestaties zijn een belangrijke stap op jullie weg naar ascentie en jullie, als gemeenschap zullen onmiddellijk de zegeningen beginnen te oogsten van hun succes. Veel arrestaties zullen tegelijkertijd gebeuren maar sommige arrestaties zullen daarop volgen. Wij zullen ons best doen om er voor te zorgen dat er geen ontwrichtingen worden veroorzaakt door die arrestaties door invloeden van buitenaf zoals delen van de krijgsmacht die zich niet hebben verenigd met de plannen voor jullie nieuwe Aarde.
Daar zal ook mee worden afgerekend op zijn tijd maar nu willen we hen gewoon neutraliseren zodat ze die processen niet kunnen dwarsbomen.

Wij hebben altijd jullie veiligheid als top prioriteit op het oog we streven ernaar om er voor te zorgen dat jullie geen schade oplopen. Wees geadviseerd dat de cabal zich wil bemoeien met die arrestaties ook al hebben velen van hun vooraanstaande beambten er mee ingestemd om zich aan de autoriteiten over te geven.

Ze zullen falen bij een poging om deze processen te stoppen of ze te vertragen en we zullen erop toezien dat dit het geval is en onze Aarde bondgenoten en het publiek beschermen naar ons beste vermogen.

Houd je ogen op je media contactpunten gericht. Het zal jullie spoedig duidelijk worden welke concerns zijn overeen gekomen om deze gebeurtenissen te verslaan en welke de berichtgeving zullen afwijzen.

Dit zal jullie ook een aanwijzing geven over welke mediaconcerns hebben ingestemd om zich met jullie nieuwe systeem te verbinden en zelfs jullie enige inzichten zullen geven en welke media concerns bij de komende disclosure aankondigingen zullen helpen. We zien dat alle mediaconcerns zich op tijd zullen schikken in de nieuwe richting maar nu zijn de weinigen die zich verplicht hebben voldoende en we danken de mannen en vrouwen van die maatschappijen enorm voor hun moed en verplichting om bij de uitvoering van jullie nieuwe systeem te helpen.

Jullie nieuwe stelsel zal beginnen online te komen binnen dagen na de verwijdering van die obstakels die iedere poging hebben tegengewerkt, voor het begin van de programma’s uit die nodig zijn om jullie nieuwe stelsel uit te voeren. Daarom worden ze uit jullie gemeenschap gehaald omdat we geen andere keus zagen omdat er aan hun starheid en arrogantie geen einde kwam. Dit is het bed dat ze voor zichzelf hadden (op)gemaakt en nu moeten ze daarin liggen en het zal best enige tijd duren voordat velen van hen de noodzakelijke structuur bereiken die ze nodig hebben om opnieuw vrijelijk een gemeenschap binnen te gaan. We zullen dit veilig stellen, omdat andere zielen moeten worden beschermd voor deze duistere harten.

Jullie gemeenschap zal ook worden beschermd tegen die planmakers en schemamakers en vrij worden om tot hoogten te gedijen die nooit te voren op jullie planeet zijn gezien. Om dit doel te bereiken zullen veel veranderingen nodig zijn die verbeteringen zullen zoeken op ieder denkbaar niveau en die veranderingen zullen onmiddellijk beginnen na het woord dat een bepaald aantal van die duistere mensen in bewaring zijn gesteld.

De beschuldigingen tegen deze individuen zullen gevariëerd zijn en er zullen veel beschuldigingen tegen velen van hen worden ingebracht. Dit zal er voor zorgen dat ze niet naar buiten kunnen weg kronkelen en jullie gemeenschap opnieuw kunnen binnengaan en danig huishouden in jullie systemen. Geef ons jullie steun en demonstreer deze steun naar anderen die niet onmiddellijk die maatregelen begrijpen en neem de tijd om hen te informeren waar ze over gaan en hoe hun levens dramatisch zullen verbeteren als degenen die tegen hun leven al tientallen jaren geplot en gepland hebben, van hun machtposities zijn verwijderd.

Verzeker ze dat alles in orde is en in feite ze zijn nu al vele lange jaren beter af geweest en zeg dat jullie gemeenschap nu de vruchten zullen oogsten die nu veilig van toepassing voor jullie kunnen worden. We hebben lange series projecten klaar staan die gereed zijn om toe te passen en we weten dat velen van jullie aardig blij zullen zijn en verheugd over wat er voor jullie staat aan te komen.

Jullie zullen een nieuw financieel stelsel krijgen omdat het oude stelsel van corruptie zijn laatste dag zal zien door de verwijdering van degenen die achter dat mechanisme zitten. Jullie nieuwe stelsel zal op gelijkheid en eerlijkheid gebaseerd zijn en ieder van jullie zal de natuurlijke stroom van overvloed genieten die rechtmatig van jullie is en dat altijd is geweest.
De mannen en vrouwen waar jullie spoedig getuige van zijn die in bewaring worden gesteld hebben succesvol geplot en gepland om jullie af te houden van je natuurlijk staat van overvloed maar na hun verwijdering zullen jullie ontvangen wat jullie zo heel lang werd onthouden.

We zullen met jullie over het nieuwe financiële stelsel verder praten op een andere tijd maar laten we ons vandaag focussen op het verwijderen van die duistere mensen uit jullie gemeenschap. Blijf alert en blijf waakzaam voor de lancering van die arrestaties omdat een woord vooraf misschien niet aan jullie wordt gegeven.

Wij willen zeggen dat we, net als onze Aarde bondgenoten, onze signalen hebben afgegeven dat we klaar staan om door te gaan met de operatie en we zien geen vertragingen of tegen houdingen voor onze missie. Opnieuw, jullie veiligheid is altijd een top prioriteit en we zullen altijd op wacht staan voor jullie en jullie allen beschermen zo goed wij kunnen.

Informeer zo veel mogelijk mensen als jullie kunnen voor de aard van deze arrestaties en wat ze betekenen voor jullie gemeenschap om de impact ervan te versterken, omdat de vele projecten die gepland staan daaropvolgend, afhangen van het denken van jullie mensen.

We voelen dat de stuwkracht die gecreëerd wordt door dit gebeuren voldoende zal zijn voor ons om de daarop volgende programma’s te lanceren en onder de juiste omstandigheden zullen ze direct worden begonnen na het slot van die eerste arrestaties. Veel andere arrestaties zullen ook volgen omdat de tentakels van de Cabal ver reiken maar wij hebben vertrouwen dat die eerste arrestaties voldoende het pad zullen klaren voor het begin van de volgende fase van de totale operatie. We beloven jullie beste mensen dat dit een aardige show zal worden en het is waard om er op te wachten.

Jullie zullen op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en andere plannen voor de volgende fase van de operatie via onze kanalen en spoedig zullen we in staat zijn om communicaties met jullie te beginnen door enige van jullie samenwerkende mediaconcerns. Jullie zullen in staat zijn om zelf getuige te zijn van die arrestaties door bepaalde media uitzendingen en we raden jullie aan om naar je media te kijken en jullie broeders en zusters te informeren welke concerns dit gebeuren beginnen te verslaan omdat het belangrijk is dat zo veel van jullie als mogelijk is van deze maatregelen getuige zijn omdat dit het teken zal zijn dat de mensheid eindelijk vrij wordt van hun onderdrukkers.

Wij wensen dat jullie allemaal weten dat deze dag niet mogelijk kon worden gemaakt zonder de geweldige inspanningen van al onze agenten in het veld die wij vol respect aanwijzen als Lichtwerkers en naar iedereen van jullie die zo hard heeft gewerkt om dit pad naar jullie nieuwe werkelijkheid te klaren. We danken jullie voor jullie harde werken en toewijding om verandering naar deze wereld te brengen en beloven jullie dat jullie de beloning zullen oogsten van al je inspanningen.

Denk eraan, als jullie in de komende dagen verder gaan, bij de gebeurtenissen die op jullie liggen te wachten dat wij willen dat jullie kalm en in evenwicht blijven en om de oproep te beantwoorden om jullie naasten bij te staan als vrees hen overkomt bij deze arrestaties die sommigen zullen doen schrikken. Niet iedereen zal op dit nieuws reageren als goed nieuws, omdat velen dit zullen zien als een slecht teken of een ruw ontwaken uit hun slaap.
We vragen jullie, onze Lichtwerkers, te doen wat je kunt om anderen te kalmeren en hen te verzekeren dat alles in orde is, want dit is werkelijk zo. Jullie planeet is nu stevig op weg naar ascentie en jullie zullen spoedig worden verwelkomd in onze Galactische gemeenschap. Dit is een eer en met die eer komen vele nieuwe verantwoordelijkheden en we willen dat jullie weten wat dit met zich meebrengt.

Ten eerste, als lid van een Galactische gemeenschap bezitten jullie niet langer de optie om jullie verschillen door oorlog te beslechten omdat oorlog nooit een levensvatbare optie is geweest. Al jullie verschillen zullen democratisch worden behandeld, volgens een juiste discussie met de tegengestelde gezichtspunten en een stemming. Er zullen mannen en vrouwen zijn die jullie zaken zullen bekijken en zij zijn hogelijk getraind en vaardig om te zien dat al jullie verschillen worden behandeld op een juiste en vredige manier.
Er zullen geen andere middelen worden toegestaan om jullie verschillen te settelen als jullie willen lid blijven van jullie Galactische gemeenschap.

Ten tweede, alle vervuiling van jullie wereld moet worden gezuiverd en geen verdere vervuiling van jullie planeet wordt meer getolereerd. We zullen jullie voorzien van technologie en training die nodig zijn om dit doel te bereiken.

En verder, we moeten erop aandringen dat jullie allemaal elkaar beginnen te behandelen met respect dat jullie allen verdienen. Racisme, kwezelarij, en haat op elk niveau is niet gepast voor werelden die lid zijn van de Galactische gemeenschap, omdat dit soort gedrag gezien kan worden als een virus of als een pest die niet kan worden toegestaan om zich door deze en andere werelden te verspreiden.

De planeten waar jullie je bij voegen in een vredige en samenwerkende verbinding hebben zichzelf ontdaan van hun 3 dimensionale huid en hebben dezelfde soort problemen en testen meegemaakt als jullie.

Om hun werelden toe te staan terug te vallen nadat zij zo ver gekomen zijn, omdat wij die werelden met elkaar lieten uitwisselen terwijl ze doorgaan met tekenen van lager dimensionaal gedrag, dat zou een verzuim zijn van onze plicht als een van de teams in het management van deze galaxy. Wij zijn er zeker van dat jullie dit begrijpen en we zijn zeker dat jullie ermee zullen instemmen als jullie wereld eenmaal geniet van de ontwikkelingen van een Galactische gemeenschap, en dat ook jullie niet willen dat werelden die misschien de macht hebben om alles dat jullie bereikt hebben te vernietigen, met jullie te laten uit te wisselen.

Begrijp dat wij jullie niet willen beheersen of jullie dwingen iets te doen als jullie als collectief dat willen en jullie hebben ten allen tijde een keuze om je terug te trekken van de Galactische gemeenschap en opnieuw je zelf te isoleren en in quarantaine te gaan totdat jullie opnieuw besluiten om een verplichting te maken naar hogere dimensionale idealen en deugden. Wij hebben het vertrouwen dat als jullie eenmaal beginnen te beleven wat het is om deel te zijn van de Galactische gemeenschap, dat jullie grote inspanningen leveren om je gemeenschappen te handhaven en om door te gaan je te ontwikkelen als een Galactische gemeenschap.

Niet alleen zal jullie wereld de voordelen van ontwikkeling ontvangen maar dat zullen jullie ook doen omdat jullie programmering zal ontwikkeld worden en jullie zullen van veel nieuwe attributen van jullie stoffelijke voertuigen genieten. We kijken uit om jullie bij te staan in deze grote sprong van een geïsoleerde derde dimensionale wereld naar een vijfde dimensionale Galactische beschaving en we voelen ons zeer geëerd om jullie gidsen te mogen zijn bij deze belangrijke gelegenheid.

Werk met ons mee omdat wij alles zullen doen om dit een zo soepel mogelijke overgang te laten worden en denk er aan om naar jullie naaste broeders en zusters te kijken die misschien je hulp nodig hebben. Jullie zijn hier allemaal te samen gekomen en samen zullen jullie doorgaan naar de hogere rijken van dit universum. Het is een zeer lange reis geweest voor velen van jullie en we zeggen tegen jullie dat jullie allemaal door veel moeilijke ervaringen en testen gegaan zijn voor jullie wil en vastberadenheid.

Dit is waarom jullie degenen zijn die hier vandaag zijn, omdat jullie het zijn die gedemonstreerd hebben dat je het recht verdiend hebt om hier in deze tijd te zijn. Er kan geen andere manier zijn en jullie allemaal verdienen zo’n vertrouwen voor wat je bereikt hebt om deze fase vandaag te begunstigen. We groeten jullie allen voor je keuze om hier te zijn in deze moeilijke tijden en zeggen je dat jullie worsteling uiteindelijk voorgoed over zal zijn als we verdergaan met de zuivering van jullie wereld.

Blijf geduldig. We verzekeren jullie ervan dat jullie nu niet meer lang hoeven te wachten. De volgende fase van onze operatie staat te beginnen en jullie zullen gewoon zien waar we zo druk mee geweest zijn in die lange maanden en jaren. De omvang van deze bezigheden is aardig enorm en we zijn zeker dat velen van jullie spoedig zullen zien waarom niets hiervan verhaast kon worden en dat er geduld nodig was om het gewenste resultaat te bereiken.

De vele onderzoeken en legale processen nam vele duizenden uren mankracht in beslag, en de mannen en vrouwen van jullie menselijke familie die deelgenomen hebben en deze processen zoveel van hun tijd, inspanning en toewijding hebben gegeven, verdienen veel dank van hun naaste broeders en we zien de dag spoedig komen waarop jullie gelegenheid krijgen om je waardering aan hen bekend te maken.

Tot dan, ga door met alles wat jullie aan jullie kant van de bal kunnen doen om de tafel te dekken voor deze zeer samenhangende gebeurtenissen. We zien allen het harde werk dat zo velen van jullie doen en we danken jullie enorm voor je inspanningen om de veranderingen te laten gebeuren die het pad zullen vrijmaken voor jullie nieuwe thuis en je lidmaatschap van de Galactische gemeenschap. De voordelen ervan zijn groot en er zijn vele en we hebben veel vertrouwen dat jullie duidelijk zullen begrijpen dat al jullie werk van veel waarde was voor je inspanningen.

Ga door nu met je werk en verwacht om in de dagen dichtbij die voor je liggen vuurwerken te zien. We verzekeren jullie dat je niet teleurgesteld zult worden. Jullie hebben alles verdiend wat je gaat ontvangen en dit is jullie dag, en we willen dat jullie allen het als een dag zullen genieten die waard is om te vieren.

Wij zijn jullie Familie van Licht van de sterren.

Zoals gechanneld door Greg Giles


Website: ascensionearth2012.blogspot.com/
Translator: Winny
  

No comments:

Post a Comment

invocation


Blossom Goodchild -- AN INVOCATION -- 14:02:2014 (Brisbane Hour, Australia). Search for your local time at http://24timezones.com/

Stop alle militaire en oorlogshandelingen

Stop alle militaire en oorlogshandelingen
Teken deze petitie a.u.b.